CÜMNE BOLUMU

buuk_moldova

2014.06.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büük Moldova devletinin 655 yıldönümü Gagauziyada bakılacek

Gagauziya İspolkmu karar aldı Gagauziyada Moldova devletinin 655 yıldönümü kutlamaa. Maasuz bu iş için Komratta bir tertip komitetı kuruldu. Komiteta 14 kişi girdi. Üç aftanın içindä komitet lääzım açıklasın kendi kutlama planını.TAA DERINDÄN
yalanci_sayt

2014.06.26,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Sayt «Гагаузы в мире» B-Ü-Ü-Ü-K BİR YALANDAN başladı

Geçennerdä açıklandı, ani enidän başladı işlemää Bütündünnä gagauzlar Kongresın (okuyun Gagauziya İspolkomun) saytı «Гагаузы в мире». Taa baştan sayt B-Ü-Ü-Ü-K BİR YALANDAN başladı. Saytın “Видео/Аудио” bölümün “Gagauziya Benim Topraam / Гагаузия Моя Родина” filmın anonsunda okuyêrız: “Gagauzya Benim Topraam / Гагаузия Моя Родина” – именно так называется фильм о гагаузах, снятый специально ко дню Третьего Всемирного Конгресса Гагаузов…” «снятый специально ко дню Третьего Всемирного Конгресса Гагаузов…» - bu B-Ü-Ü-Ü-K BİR YALAN. Bezbelli, saytı hazırlayan ideologlar pek islää üürenmişlär naţist Germaniyanın propaganda reyhsministrusunun Paul GEBBELSın en büük sözünü «Чем циничнее ложь,TAA DERINDÄN
mikrofon

2014.06.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ses studiyası parasız, ama paralı

Gagauziyanın İspolkomu bildirdi, ani TİKA yardımınnan Gagauziyaya deyni ses studiyası alındı. Studiya Çadır kasabasında erleştirilecek. Gagauziya İspolkomun açıkladı, ani gagauz solistları studiyada parasız yazılaceklar. Ama bunun ardına hemen urgulandı, ani genä da yazılmak için biraz para lääzım olacek ödemää. Maamilä surat studiyanın izmetleri hem zaametçileri için, hem da komunal harçları için.TAA DERINDÄN
studiya

2014.06.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKAdan ses studiyası Çadırda erleşecek

Gagauziyanın kultura Upravleniyasının danışmasına görä, TİKA yardımınnan Gagauziyaya deyni ses studiyası alındı. Studiya 300 bin leyä yakın para tuttu. Gagauziya İspolkomun açıklamasına görä ses studiyası Çadır kasabasında erleştirilecek.TAA DERINDÄN
gelinner

2014.06.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Gelinnerin paradı” – aylä, evlenmäk hem analık için!

Çadır kasabasında Kirez ayın 8-dä, kasabanın Kurban günündä, geçti gözäl hem şen bir sıra – “Gelinnerin paradı”. Bu parad artık ikinci yıl sıravardı olêr. Parada katıldılar kırk kişidän zeedä: kızlar hem gelinnär. O günü, taa gecä saat üçtän beeri, “Gelinnerin paradı”nı kuran çadırdakı Royal Beauty studiya salonunda hazırlanmaklar başladı. Parada katılan insannara makiyaj hem priçöska yapardılar, başlarına duak erleştirärdilär, ellerinä da testä çiçek verärdilär – hepsi gelinnerdä gibi olsun. “Gelinnerin paradı” pay alan insannar hepsicii bir seslän söledilär, ani bu paradta pay almanın sebepi – göstermää deyni, ani bu dünnedaTAA DERINDÄN
misionerlar
Gagauziyada, Kirez ayın (iyün) başından beeri, Protestant misionerların “Athletes in Action” sport klubu çalışêr. Misionerlar küülerimizin hem kasabalarımızın çoyunda güreş turnirları hem misioner işlerini yaptılar. Serbest güreştä kapanış turnirını Protestant misionerların “Athletes in Action” sport klubu, Komrat primariyasının yardımınnan, Kirez ayın (iyün) 13-dä Komratta yaptı. Turnirda pay aldı 150 güreşçi Protestant misionerların “Athletes in Action” sport klubundan, Gagauziyadan (Komrat sport liţeyi hem uşak sport şkolası) hem Ukraynadan. Not. Turnirın açılışında, sport sakatlarına hem veterannarına yardım etmäk “IFAVIS” Halklararası Fondun viţe-prezidentı Valeriy ZABOLOTNIY verdi şkolacılar arasında Moldova çempionnarına Grigoriy MARİNÇUya hemTAA DERINDÄN
Kongaz_yolu

2014.06.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kongaz-Beşalma-Başküüyü yolun enilenmesi hızlandı

Artık birkaç yıl Evropanın parasınnan Moldovada yollar enidän yapılêrlar. Bu yolların arasında var Çimişliya-Çumay-Curculeşti yolu da. Çimişliya-Çumay-Curculeşti yol parça parça düzüler. Onun taa çoyu, ani bulunêr Gagauziyanın dışında, yapılı artık. Şindi sıra geldi Gagauziyaya da. O yolun arasında var Kongaz-Beşalma-Başküüyü yolun enilenmesi. Yaklaşêr parlament seçimneri da, bezbelli bu üzerä, yolların enilenmesi uurunda işlär pek hızlandı. Nicä da olsa, taman Gagauz Respublikasının Gününä (Harman ayın (avgust) 19-zu) yolun açılması beklener.TAA DERINDÄN
traur

2014.06.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

ACIZGANNIK

Komrat “ATATÜRK” bibliotekasının direktorunun Vasilisa TANASOGLUnun paalı ansının MARİYAnın raametli olması sebepinnän, Canabisinä can acımızı bildireriz. Bileriz kahırınız hem acınız ateş gibi yakêr içinizi. O kahırınızı hem acınızı sizinnän paylaşêrız. Mamucuunuzun topracıı ilin olsun! Allaa onu saa tarafına kabletsin! “Ana Sözü” redakţiyası.TAA DERINDÄN
kom

2014.06.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Dünnä “Halklararası uşakları korumak Gününü” kutladı

Kirez ayın (iyün) 1-dä bütün dünnäda “Halklararası uşakları korumak Gününü” kutladılar. Bu yortunun kararı alınmış 1949-cu yılda Parijda, Halklararası demokrat karıların Federaţiyasının kongresinda. Eri urgulamaa, ani Türkiye Respublikasında “Çocuklar Bayramı” (uşaklar yortusu) bakılêr taa 1927-ci yıldan beeri Çiçek ayın (aprel) 23-dä. Bu yıl “Halklararası uşakları korumak Günü” pek geniş bakıldı. Moldovanın hem Gagauziyanın meydannarında hem parklarında uşaklara deyni türlü şenniklär yapıldı: oyunnar, viktorinalar, asfaltta resimnär, oyun hem türkü yarışmaları, konţertlär hem teatru oyunnarı. Moldovalı uşaklara deyni, Türkiyenin Kişinev Büükelçiliin zaametinnän, Kişinevda hem Komratta bir kukla spektaklisi gösterdi Türkiyenin Lüleburgaz kuklaTAA DERINDÄN
bursa

2014.05.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiyedä üürenmää isteyennerä YTB komisiyası test yaptı

Türkiye pravitelstvosunun YTB (Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar) Başkannıı bütün dünneydän üürencilerä her yılın binnärcä bursa (stipendiya) teklif eder. Türkiyedä üürenmäk isteyän gençleri ayırêr maasuz kurulan komisiya, angısı, studentların memleketlerinä gelip, abiturientlara test yapêr. Hederlez ayın 28-29 günnerindä komisiya Kişinevda hem Komratta çalıştı. Komisiya başkanı Zahide ERDOĞAN açıkladı, ani “abiturientlar danışarkana yazêrlar hepsi Universitetları, angılarında isteerlär zanaat kabletmää. Sora, alınan ball sayısına görä, universitetı kazanêrlar. Onnara deyni, 300-1000 dolar arası stipendiyadan kaarä, obşçejitiey hem saalık strahovkası veriler, onnar üürenmäk için ödämeerlär. Hem da Trükiye karşılêêr onnarın bir gidiş-dönüş uçak biletini”.TAA DERINDÄN