CÜMNE BOLUMU

Mehmet_Selim_KARTAL

2014.05.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Tekzip (Oproverjenie)

Gagauz Yerin Başkanının internet saytlarında Hederlez ayın (may) 9-da yayınnanan statyanın bakışlarını sadä o statyatı yazan kişinin bakışları olarak kablederim, o bakışların Gagauz kardaşlarımızın Türkiyeyä karşı duyguları olmasını inanmêêrım. Kardaşlık sıralarına görä kritikalı bakışların insan arasına çıkarılmasından öncä onnar aylä içindä lääzım açıklansın hem paylaşılsın. Ama bu sırasınca yapılmadı. “Bulanık suda balık tutmaa” isteyennerä kolaylık verilmemesi için görüşlerimi açıktan paylaşmaa isteerim. Ama açıklamam Gagauz kardaşlarıma deyni diil, açıklamam statyayı yazana deyni. - Sayın Cemil Çiçek Moldovaya Türkiye Büük Millet Meclisi (parlamentı – nışan “AS”) Başkanı olarak vizit yaptı. Canabisinin mesajları birTAA DERINDÄN
gagauziya_yazi

2014.05.22,Konstantin TAUŞANCI TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Büük Millet Meclisi (parlament) Başkanına

Sayın Cemil Çiçek! Bendän sizä yalvarmak – afediniz bizim başkanı, o bir genç, annamaz adam, şaşırdı kendini, unuttu neredä bulunêr. O bilmeer, nasıl biz (1990-1994) avtonomiyamızı kurduk ozaman. Bizä ozaman çok zordu – Türkiye, kardaş olarak, çok yardım etti bizim eni avtonomiyamıza, eni universitetımıza. Bizim halkta eskidän var ölä söz – hayırsız adam üzünü kaybetmiş. O (başkan – nışan “AS”) bizdä master provokaţiya hem falsifikaţiya yapmaa. Bizä geçärkan (1990-1994) vardı u zamanda da provokatorlar iki halkın arasında (Moldova-Gagauziya) problema yapmaa. Siz ona (başkana – nışan “AS”) bakmayınız, o nasıl geldi,TAA DERINDÄN
kdu

2014.05.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Büük Millet Meclisi (parlament) Başkanına

Sayın Cemil Çiçek! Hederlez ayın (may) 8-dä universitetımızda geçtii buluşmak için, Komrat Devlet Universitetı administraţiyası olarak, bütün ürektän Sizä şükür ederiz. Canabinizin dokladında açıklanêr, ani Türkiye hem Moldovanın arasında ekonomika hem politika tarafından baalantılar olacek, Gagauziyaya da hertaraflı yardım olacek. Gagauziyanın kurulmasından taa (1994-cü yılda) Türkiye bizä dayak oldu, gagauzlara çok yardım etti. Bitki yıllarda Türkiye hem Komrat Devlet Universitetı arasında eni işlem programası gerçeklener. TİKAnın yardımınnan universitetın yurtluunu (obşçejityesını) eniletmää deyni, bir proekt yapıldı. Hepsi bu yaptıklar türk dünnäsı gençlerin arasında dostluu kaaviledecek. Büük saygıylan, Zinaida ARİKOVA,  Komrat DevletTAA DERINDÄN
yas5

2014.05.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat primarı Nikolay DUDOGLU Türkiyeyä acızgannıını bildirdi

Gagauziyanın başkasabasının Komradın primarı Nikolay DUDOGLU Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgili, Türkiyenin prezidentın Abdullah GÜL, Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN hem TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK adlarına acızgannıını bildirän bir yazı yolladı. Acızgannık yazısında urgulanêr, ani “kardaş gagauz halkı Türkiyenin Manisa bölgesindä olan tragediya için haberi yas içindä kabletti. Kardaş türk halkına deyni aar hem kahırlı vakıtta gagauz halkı yanınızda bulunêr. Hepsinä kim yakınnarını kaybetti biz can acımızı bildireriz. Umut ederiz, ani en kısa zamanda yaralı olannar da ayaa kalkaceklar.” Foto – Anadolu AjansıTAA DERINDÄN
formuz_bakis
(Gagauziya başkanı Mihail FORMUZALın saytlarında Hederlez ayın 9-da hem 10-da çıkan “Мнение: партия Эрдогана допустила новую ошибку в Гагаузии” yazı için bir düşünmäk) Hederlez ayın 8-9 günnerindä Moldovada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Büük Milli Meclisi (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK. Hederlez ayın 8-dä Canabisini “yalancı amerika sırıtmasınnan” tuz-ekmeklän karşladı Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL. Yalancı, zerä, taa etiştirämedi Türkiye Büük Milli Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK Gagauziyadan ayırılmaa, nicä Mihail FORMUZALın öndercilii altında olan “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşun www.edingagauz.com saytında Hederlez ayın (may) 9-da peydalandı Türkiyeyä hem Türkiyenin öndercilerinä karşı püsür hemTAA DERINDÄN
yas4

2014.05.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Neçin susêrlar Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları

Büünkü günädän Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytlarında Türkiyenin Soma kasabasında olan tragediyaylan ilgili bir acızgannık açıklaması yok. Gagauziyanın herbir tarafından açızgannık mesajları gelerlär. Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları susêrlar. Başkannıın hem GHTnın Türkiyenin Somada kaybelän insannar için cannarı acımêêr mı, acızganıkları yok mu?TAA DERINDÄN
yas3

2014.05.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çadırda Türkiyedä Soma tragediyasınnan ilgili yas günü

Türkiye Respublikasının Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgili, orada cannarını kaybedän insannarı anmak için hem o raametlilerin aylelerinä acızgannıımızı bildireräk, Gagauziyanın Çadır kasabasında Hederlez ayın (may) 16-da yas günü tutulêr. Bu iş için karar aldı Çadır kasabasının primarı Georgiy ORMANCI. Ayrıca bu tragediyaylan ilgili kendi acızgannıını Canabisi bildirdi Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisinä Mehmet Selim KARTALa hem çadırdakı “Orizont” moldo-türk liţeyin öndercilerinä. Yas günündä devlet kuruluşların binalarında Moldovanın hem Gagauziyanın bayrakları, yas simvolu olarak, biraz aşaa indirildi. Saat 11-30-da Çadırda, hepsini kim Somadakı büük tragediyada canını kaybetti, birTAA DERINDÄN
TC_Kisinev_Buyukelcili[i_yas_toreni

2014.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Büükelçiliindä Soma kurbannarını andılar

Hederlez ayın 15-dä sabaalendän Moldovada Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliindä Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olan tragediyanın kurbannarını anmak için bir yaslı toplantı oldu. Yaslı toplantıya katıldılar Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliin hem Kilinev TİKA koordinatorluun zaametçileri, Moldovada Azerbaycan Büükelçisi hem zaametçileri, türk hem azerbaycan işadamnarı, “Ana Sözü” gazetasının baş redaktoru, din adamnarı. Yas toplantısında acı bir nasaatlan Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçi Mehmet Selim KARTAL söz tuttu. Sora toplantıda bulunannar bir minutluk susmaklan andılar hepsini kim canını kaybetti bu büük tragediyada. Not. Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olanTAA DERINDÄN
yas2
Türkiyenin Soma kömür şahtasında cannarını kaybedennerin yakınnarına can acımızı bildireriz. Bu yaslı günnerdä Türkiye halkının bu acı sancısını paylaşêrız. Raametlilerin topracıı ilin olsun! Allaa onnarı saa tarafına kabletsin! “Ana Sözü” redakţiyası Foto – Anadolu AjansıTAA DERINDÄN
yas

2014.05.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye yas içindä

Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında iki kilometra derinniktä bir patlama oldu hem yangın başladı. Çok ölü hem yaralı şahtör var. Türkiyedän gelän haberlerä görä er altında canını kaybedän şahtörların sayısı 245 kişiyi geçti. Bu sayının katlanması beklener, cünkü yangın beterinä kurtarıcı grupaların çalışması zorlandı. Büün tragediyanın erinä Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN vizit yaptı. Canabisi urguladı, ani tragediyanın sebepleri en detalli incelenecektir. Soma kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgili Türkiye Respublikasında üç günnük milli yas bildirildi. Foto – Anadolu AjansıTAA DERINDÄN