CÜMNE BOLUMU

paska

2014.04.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Paskellä yortumuz geldi

Aydınnadıcı Paskellä günü topraamıza hem evlerimizä geldi. Paskellemiz kutluca olsun! Herkezimizä saalık, bereket, kısmet hem uzun ömür! Kurtarıcı hepsimizi korusun! Hristoz dirildi! Hakına dirildi!TAA DERINDÄN
filarm1
1614-cü yılda Osmannı İmperatorluu hem Polşa (ozamannar Polşa-Litva) arasında diplomatiya ilişkileri kuruldu. Bu üzerä 2014-cü yıl bu yıldönümünün kutlamaları çerçevesindä geçer. Bu kutlamalarlan ilgili olarak, Çiçek ayın 15-dä Moldovanın “Sergey Lunkeviç” adına Milli Filarmoniyasında bir simvoniya konţertı yapıldı. Konţert Moldovada Türkiye hem Polşa Büükelçiliklerin ortak çalışmalarınnan hem Moldovanın Muzıka, teatr hem incäzanaat Akademiyasının katkısınnan hazırlandı. Konţertın açılış nasaatlarını yaptılar Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL hem Moldovada Polşa Büükelçiliin temsilcisi (Polşa Büükelçisi Moldova prezidentın Polşaya ofiţial viziti sebepinnän orada bulunêr). İkibuçuk saatlık konţertta pay aldılar Moldovanın Muzıka, teatr hem incäzanaatTAA DERINDÄN
baku

2014.04.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Paskelleyä hazırlanêr

On gündän sora Paskellä yortusu gelecek. Bu yortuya deyni insannar bütün yıl hazırlanêrlar. Ama yaklaştıynan bu gün hepsi başlêêrlar evlerini, aullarını hem içerlerini tertiplemää. Paskellä günü için gözellik hem kırnaklık şılêêr: enilener boyalar hem suvalar, paklanêr aullar hem sokaklar, kireçlener fidannar hem duvarlar. Paskelleyä bir kaç gün kaldıynan paskalar hem imeklär hazırlanêr. PATRETTÄ: Aydar küüyündä (“40 let Oktäbrä” sokaa) Dimitriy BAKU aulların boyasını enileder.TAA DERINDÄN
burslar
Dünnäyın en geniş burs (stipendiyalar) programlarından birisi olan Türkiyedä 2014 yılın masterat hem doktora için burslara (stipendiyalara) danışmak Baba Marta ayın 3-dä başladı. Son danışmak günü 2014-cü yılın Baba Marta ayın 31-ri. Dünnäyın bütün devletlerindän başarılı olan üürencilerin Türkiyedä masteratta hem doktoralıkta çalışmaları için, Türkiye Respublikasında bursları (stipendiyaları) kazanan kandidatlara hem burs hem da Türkiyenin en islää universitetlarında ayıran programalara görä kanletmäk hakkını belerder. Türkiye bursları kandidatlara pek çok uurda stipendiyalı üürenmäk kolayını verer. Masterat hem doktora programalarında var: injenerlik, politika, halklararası ilişkilär, tehnologiya, ekonomika, işletmä, çiftçilik, insan hem toplumTAA DERINDÄN
keles_saman_taliga

2014.03.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“At-Prolin” tamazlık at ferması genä satılıkta

Ani Moldova Gagauziyayı hem gagauzları bişeyä saymêêr çoktan biliner. Ani hep gülmää da alêr – bu da biliner. Etiştirämedik sevinmää ona, ani Gagauziya Halk Topluşu aldı karar çadırdakı “At-Prolin” tamazlık at fermasını Gagauziya varlıına çevirmää hem Moldova kuvetleri bununnan sansın kayıl oldular, nicä ortaya çıktı başka iş:  Moldova kuvetleri  “At-Prolin” tamazlık at fermasını genä satılaa çıkardılar. Bünü cümne insana bildirdi fermanın direktoru Konstantin KELEŞ. Canabisi bildirdi, ani, maamilä surat, Moldova adadıydı vermää fermaya 750 bin ley yılda. Parayı vermedilär hem arkadan fermayı satılaa çıkardılar. “Bän sayêrım,- dedi Konstantin KELEŞ –TAA DERINDÄN
komp1

2014.02.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKA Kişinev liţeylerinä kompyutor klasları kurdu

Moldovada TİKA ofisin çalışmalarınnan Kişinevun Rışkanı rayonunda bulunan 2-ci teoretik sport liţeyindä hem Telecentru rayonunda avşam şkolasında kompyutor klasları kuruldu. Bu klasların ofiţial açılışları Küçük ayın (fevral) 28-dä oldu. Kompyutor klasların açılışında pay aldılar Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Moldovanın viţe-premeyr ministrusu Tatyana POTING, Moldova TİKA koordinatoru Atilla Cen KARAMOLLAOĞLU, TİKA koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, Kişinev üüredicilik bölümnerin temsilcileri. Lääzım urgulamaa, ani bu proektı için TİKA iki şkolaya deyni 32 kopyuter (16+16) hem klasların eni masalarını hem skemnelerini aldı. Proekt toplam 815 bin ley tuttu.TAA DERINDÄN
sdu1
Küçük ayın 19-20 günnerindä Türkiyenin İsparta kasabasının “Süleyman Demirel Universitetında” (SDÜ) “Geçmiştän Gelecää, Erlidän Evrensele” Türk Dünnäsı Edebiyatı (Literaturası)” Forumu oldu. Forumun açılışında pay aldılar SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, rektor yardımcıları, profesorlar hem stulentlar, TÜRKSOY Genel Sekretari Düsen Kaseinov,  Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Yakup Ömeroğlu,  VI. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresinä katılan delgaţiyalar: 16 devlettän 33 literatura jurnalların baş redaktorları hem temsilcileri. Forum zamanı yazıcıların hem studentların arasında literatura buluşmaları oldu. Foto – SDÜ.TAA DERINDÄN
moskva

2014.02.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, DÜNNÄ BOLUMU

Moskvada Referendumdan arka olma mitingı geçti (VİDEO)

Küçük ayın (fevral) 2-dä Moskvanın “1905 yılı” metro stanţiyasının yanında Gagauziyada Referendumdan arka olma mitingı geçti. Hazırladı mitingı “Rusiya gagauzların Birlii”. Nicä bildirdi redakţiyamıza mitingı hazırlayannardan birisi çadırlı Todur TERZİ, mitingta 700 kişiya yakın insan gagauzlar, bulgarlar, moldovannar pay aldırlar.TAA DERINDÄN
pasp2

2014.02.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Küçük ayın ortasından beeri Türkiyeya vizasız

Moldovada bulunan Türkiye Tamojnä hem alış-veriş Bakanı sayın Hayati YAZICI Küçük ayın 5-dä açıkladı, ani Büük ayın 24-dä Türkiye  Büük Meclisi (Parlament) Moldova-Türkiye arasında vizasız rejimı için annaşmaya ratifikaţiya yaptı. Türkiye Prezidentı bu dokumenti imzaladıktan sora, iki aftanın içindä Moldova vatandaşları Türkiyeyä hem Türkiye vatandaşları Moldovaya artık vizasız gideceklär. Not. Moldova Parlamentı bu annaşmaya 2013-cü yılın Çiçek ayın 11-dä ratifikaţiya yaptı.TAA DERINDÄN
moskva

2014.02.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moskvada Referendumdan arka olma mitingı geçer

Moskvanın “1905 yılı” metro stanţiyasının yanında saat üçtän beeri Gagauziyada Referendumdan arka olma mitingı geçer. Hazırladı mitingı “Rusiya gagauzların Birlii”. Nicä bildirdi redakţiyamıza mitingı hazırlayannardan birisi çadırlı Todur TERZİ, mitingta 700 kişiya yakın insan gagauzlar, bulgarlar, moldovannar pay alêrlar. Todur TERZİ bildirdi, ani mitinga katılannar “toplêrlar imza Tamojnä Birliinä girmää deyni danışma kiyadın altında”.TAA DERINDÄN