TÜRK DÜNNÄSININ İSTORİYASI BOLUMU

baku_v_poiskah_disidentov
May bir yıl geeri, Azerbaycandan dostum Ali ŞAMİL baaşladı bana kiyadı «В поисках диссидентов», angısının avtorları Aziza ŞAMİL hem Ali ŞAMİL. Hep bulamaardım bir ara bu kiyadın avtorları hem kiyadın kendisi için sizä, paalı okuycularım, birkaç laf söleyim. Büün da, uydurma karantinın beterinä, biraz vakıt peydalandı, da isteerim bu konuda sizinnän birkaç fikirimnän paylaşmaa. Ali ŞAMİLlän tanıştım 1988-ci yılda Bakuda, nereyi beni çaardıydı ozamankı dostum, “Azerbaycan halk frontu”n azası Agası MAMEDOV, angısı taa tanıştırdı beni o vakıtlarda “Azerbaycan halk frontu”nun öndercilerin hem Azerbaycan halkının aydınnadıcıların çoyunnan, kimin arasında vardılar AbulfazTAA DERINDÄN
DSC02371
2018-ci yılın Harman ayın (avgust) 10-12 günnerindä Vengriyanın Bugac kasabasında geçti VI-cı Hun-Türk Kurultayı hem bu Kurultayların 10-cu yıldönümü kutlandı. Bu sırada pay aldılar 20 devlettän hem avtonomiyalardan 27 türk kökenni soyların temsilcileri. Kurultayın baş sponsorlarından birisi TİKA oldu. TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİKin hem da TİKA Budapeşt ofisi koordinatorluun zaametlerinnän burayı Balkannardan 14 kişilik bir bölüm insan geldi. Onnarın arasında vardılar Mehdi GURRA (Arnautluk), Durmuş ARDA (Bulgariya), Rifat FEJZİÇ hem Sadmir HADZİJİÇ (Karadaa), Ahmet VAROL hem İusein İBRAM (Romaniya), Necat AHMET (Grețiya), Mehmet hemTAA DERINDÄN
Canakkale_savasi
2015-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä Türkiyenin istoriyasında tamamnandı büük bir kahramannık sayfasının 100-cü yıldönümü. Bu sayfa – Çanakkale cengindä enseyiş. Arhiv dokumentleri gösterer, ani ozamannar, bakmadaan ne dinä, ne milletlää, cengi ensemää deyni omuz-omuza kalktırlar Türkiyenin bütün insannarı: türklär, çerkezlär, kurtlar, lazlar, arablar, armennar, gagauzlar, slavlar, hepsi, kimin canı hem ruhu yanardı kendi vatanı için. O yanmak ta ensemää kuvet verdi. Herliim Gagauziya Bütündünnä gagauzların Kongreslerindä hepsi gagauzların istoriyasını yazmaa karar aldısaydı, Çanakkale cengindä enseyiş için kan dökän gagauzları da anmamız lääzım. Çanakkale cengi için film burada: http://xn--anakkaleninevlatlar-4xb78m.com/#!/ Büün tiparlêêrızTAA DERINDÄN
dubosarda
Kirez ayın (iyün) 4-dä tamamnandı 220 yıl, nicä 1793-cü yılda Dubosar kasabasının yanında, Nistru deresinin kenarında, Osmannı imperiyasının hem Rusiya imperiyasının arasında büükelçilärlän, Mustafa RAŞIM Paşaylan hem Mihail KUTUZOVlan, diişmäk oldu. Bu iş 1791-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 29-da Yaş kasabasında iki imperiya arasında imzalanan barış annaşmasına görä aslıya çıktı. Pridnestrovyada büükelçilärlän diişmäk günün 220-ci yıldönümü büük kutlamaklarlan geçti. Yortulu meropriyatiylar Dubosar kasabasında oldu. Orada pay aldılar Moldovada Türkiye Büükelçiliin birinci seketari Orhan IŞIK, Moldovada Rusiya Federaţiyasının Büükelçiliin elçi-sovetnii Vsevolod FİLİPP, Pridnetrovyenın dış işleri ministrusu Nina ŞTANSKİ hem Pridnetrovyenın başkaTAA DERINDÄN