ÇALGICILAR BOLUMU

ihlam_fest (1)
Küçük ayın (fevral) 22-dä Gagauziyada geçti uşak muzıka hem incäzanaat şkolaların “Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali, angısına katıldılar Moldova Respublikasının hem Gagauziyanın 11 kasabasından 350-dän zeedä körpä hem genç muzıkant. “Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali hazırladı hem geçirdi Gagauziya kultura Upravleniyası, angısı kolaylık verdi Komrattakı sțenada kendi ustalıklarını göstersinnär ölä uşak muzıka şkolalarını, nicä: – Andrey Valkov adına Komrat munițipiyi uşak muzıka şkolası; – Gerasim Lupoy adına Orhey munițipiyi uşak muzıka şkolası; – Mihay Dolgan adına Sıncerey kasabasının uşak muzıka şkolası; – Kişkaren küüyün muzıka şkolasıTAA DERINDÄN
eni_turku (4)
Gagauziyanın kultura Upravleniyasının çalışmasınnan Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komrat kultura Evindä geçti I-ci “ENİ TÜRKÜ” yarışması, neredä pay aldılar 16 yarışmacı 18 türküylän. “ENİ TÜRKÜ” yarışmasında vardı nicä katılsınnar gagauz dilindä türkülärlän 14 yaş yukarı olan kişilär (solistlar, duetlar, triolar hem ansamblilär) hem onda pay aldılar: İlyä hem Evdokiya KÖSÄlär (“Gagauziyam” türküsünnän), Yuliya ARNAUT  (“Analar” türküsünnän), “Serin-su” vokal ansamblisinin solistleri İrina GERASİMOVA hem Valeriy ARNAUT (“İnanmêêrım” türküsünnän), Andrey PALİK (“Воваmа” hem “Gelsän” türkülerinnän), Tatyana UZUN (“Sevgili küüyüm Kıpçak” türküsünnän), Mihayil PAÇİ (“Hederlez” türküsünnän), Viktoriya ARNAUT (“Sendän sora” türküsünnän), İlyä KALAKTAA DERINDÄN
manjul_var_vakidim

2015.08.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ÇALGICILAR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

V. MANJULun “Var vakıdım” albomu

Anılmış gagauz türkücüsü hem kompozitoru Vitaliy MANJUL dördüncü audio albomunu çıkardı. Albomun adı – “Var vakıdım”. Albomda sekiz türkü var: “Bu mu diil sana”, “Sadä sän”, “İstämeerim”, “Yapamadım”, “İnancam”, “Sakladım canımı”, “Var vakıdım” hem “Dayêêr sevda”. Nicä bildirdi kendisi Vitaliy MANJUL, “Var vakıdım” albomu CDlerdä yok. O albomun internettä sadä onlain versiyası var. “Var vakıdım” albomun prezentaţiyası Ukraynanın Kotlovina küüyündä, gagauz biznesmeni Yuriy DİMÇOGLUnun yardımınnan, oldu.TAA DERINDÄN
natali_deniz

2015.07.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, ÇALGICILAR, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Natali DENİZin eni video-klipı

Anılmış gagauz türkücüykası, ukraynalı Natali DENİZ (haliz adı Natalya NEÇEVA) geçennerdä dünneyä taa bir video-klip baaşladı – “Sabaa” https://www.youtube.com/watch?v=9rvqbJyvWNM (laflar Elena MOKANU, muzıka Konsatntin DUŞKU). Natali DENİZ (Natalya NEÇEVA) duudu  Ukraynanın Kotlovina küüyündä (eski adı Balboka). Şkoladan sora Odesa kasabasına geçti. Burada universitetını başardı da şindi doktora disertaţiyasını hazırlêêr. Natali DENİZ 2014-cü yılda “Türkvizion” konkursunda Ukrayna gagauzlarını temsil etti. Bir CD albomu var. Not. Klipın çıkmasına yardımcı oldu Ukraynada gagauz biznesmenı Yuriy DİMÇOGLO.TAA DERINDÄN