KOMPOZİTORLAR BOLUMU

eni_turku (4)
Gagauziyanın kultura Upravleniyasının çalışmasınnan Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komrat kultura Evindä geçti I-ci “ENİ TÜRKÜ” yarışması, neredä pay aldılar 16 yarışmacı 18 türküylän. “ENİ TÜRKÜ” yarışmasında vardı nicä katılsınnar gagauz dilindä türkülärlän 14 yaş yukarı olan kişilär (solistlar, duetlar, triolar hem ansamblilär) hem onda pay aldılar: İlyä hem Evdokiya KÖSÄlär (“Gagauziyam” türküsünnän), Yuliya ARNAUT  (“Analar” türküsünnän), “Serin-su” vokal ansamblisinin solistleri İrina GERASİMOVA hem Valeriy ARNAUT (“İnanmêêrım” türküsünnän), Andrey PALİK (“Воваmа” hem “Gelsän” türkülerinnän), Tatyana UZUN (“Sevgili küüyüm Kıpçak” türküsünnän), Mihayil PAÇİ (“Hederlez” türküsünnän), Viktoriya ARNAUT (“Sendän sora” türküsünnän), İlyä KALAKTAA DERINDÄN
kiyat_Lulenov_1_2
Gagauziyada pek meraklı bir kiyat dünneyi gördü – «Гагаузская музыкальная литература» (“Gagauz muzıka literaturası”). Hazırladılar onu “A. Valkov” adına Komrat muzıka şkolasının üüredicileri L. KORNEVA, Y. KOVATAR hem İ. LÜLENOV. Çoktan beklenän bu kiyat verer kolayını muzıka şkolaların üürencilerinä raat üürenmää gagauz kompozitorlarının yaratmalarını hem uyêr şindiki kurikulum istediklerinä. Kiyadı hazırlayn avtorlar işleerär Komrat muzıka şkolasında, da pek islää bilerlär ne zorluklarlan üürencilär hem üüredicilär karşı gelerär. Onuştan da L. KORNEVA, Y. KOVATAR hem İ. LÜLENOV karar almışlar bir kap altında toplamaa anılmış gagauz kompozitorları Mihail KOLSA, Nikolay KÖSÄ, İlyaTAA DERINDÄN
kolsa
Kasım Günündä, Kasımın 7-dä anılmış gagauz kompozitoru, muzıka hem folklor araştırmacısı, Gagauz Milli Gimnasını muzakısın avtoru Mihail KOLSA 85 yaşını tamamnêêr. Mihail KOLSA duudu 1938-ci yılda Kasımın 7-dä Komratta. 1949-cu yılda onun aylesini Sibirä, Kurgan bölgesinä kaldırdılar. 1956-cı yılda orada, Sibirdä, Çaşa küüyündä başardı şkolayı hem hep o yılın KOLSA aylesi Moldovaya döndü. Armatasını yaptıktan sora Mihail KOLSA girer üürenmää Kişinev muzıka uçilişçesinä da 1968-ci yılda başarêr onun teoretika bölümünü. 1971-ci yılda o başardı Kişinev konservatoriyasını. 1983-cü yıladan Kişinevun “St.Neaga” muzıka uçilişçesindä muzıkayı üüreeti. 1982-ci yılda Mihail KOLSA SSRB hem MoldovaTAA DERINDÄN
sem_kiyat_kap

2022.03.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KOMPOZİTORLAR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauz kulturasında eni bir zenginnik

Tipardan çıktı taazä bir kyat “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı”, angısı annadêr “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin kurucusu hem öndercisi, gagauzların anılmış kompozitoru hem muzıkacısı, Maêsto Semön POMETKO için. “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadını yazdı hem hazırladı Semön POMETKOnun kakusu – Praskovya KUNÇEVA (Pometko). Kiyat iki dildä (gagauzça hem rusça) olduu için, onun ikinci adı da var: «Жизнь, отданная гагаузской музыке». Kiyadın avtoru Praskovya KUNÇEVA (Pometko) kendi yaratmasında derindän annadêr Semön POMETKO için, başladıp uşaklık zamanından taa son gününädän. Kiyat zengin donaklı fotolarlan, notalarlan, afişalarlan hem türlü dokumentlarlan. “Ömürünü gagauzTAA DERINDÄN
SEM (1)
(Raametli Semön POMETKOnun duuma günün 70-ci yıldönümünä) 2021-ci yılın Küçük ayın (fevral) 7-dä gagauzların en anılmış muzıkantın, büün onun adını taşıyan gagauz “Düz Ava” ansamblisinin kurucusunun, “İncäzanaatta Maêstro” raametli Semön Vasilyeviç POMETKOnun duuma günün 70-ci yıldönümü tamamnandı. Muzıkant, kompozitor, becerikli hem başarılı organizator, Allahtan incäzanaata baaşlanmış adam, SÊM, nicä biz ona deyärdik, gagauz hem Moldova kulturasında, yıldız gibi parlayıp, 1998-ci yılın Kırım ayında sonsuzlaa vardı, ama onun yıldızı büün da şafkını bizä yollêêr. Semön POMETKOya hepsicii ozamannar deyärdilär ölä, nicä rusta geçärdi – Semön Vasilyeviç. Ama en yakınnarı hem onuTAA DERINDÄN
SEM_tombarlak_masa (1)

2021.02.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KOMPOZİTORLAR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Semön POMETKOnun anmasına tombarlak masa

Küçük ayın (fevral) 5-dä Komrat regional resim Galereyasında yapıldı bir tombarlak masa oturuşu, neredä anıldı gagauz kulturasının büük adamı, büün onun adını taşıyan gagauz “Düz Ava” ansamblisinin kurucusu “Maêstro ın arta” – Semön Vasilyeviç POMETKO. Tombarlar masada pay aldılar maêstronun karısı Mariya Vasilyevna POMETKO, kakusu Praskovya Vasilyevna KUNÇEVA (Pometko), batüsu Pötr Vasilyeviç POMETKO,  Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Marina SEMENOVA, “Semön POMETKO” adına “Düz Ava” ansamblisinin büünkü öndercisi Tatyana ŞÇEGOLEVA, “Serin Su” ansamblisinin öndercisi Födor RADİONOV, horeograf hem baletmeyster Konstantin GERMEK, “Düz Ava” ansamblisinin muzıkantları hem başka kultura insannarı.TAA DERINDÄN
SEM (1)
Küçük ayın 7-dä anılmış gagauz muzıkantın hem kompozitorun, raametli Semön Vasilyeviç POMETKOnun duuma günü. Bu yıl o olaceydı 68 yaşında. Ama o, bütün kuvedini gagauz muzıkasına, kulturasına, folklora verip, onnar için yanıp, pek erken bizdän ayırıldı, brakıp aardına sonsuzlaadan yaşayacek gagauz muzıkasını, gagauz oyunnarını, gagauz “Düz Ava” ansamblisini. Onun anması için “Düz Ava” ansamblisi her yılın Semön Vasilyeviç POMETKOnun duuma gününä hazırlêêr büük bir konțert. Semön Vasilyeviç POMETKOya hepsicii deyärdilär ölä, nicä rusta geçärdi – Semön Vasilyeviç. Ama en yakınnarı hem onu sayannar ona büük saygıylan SÊM deyärdilär. Bu SêmTAA DERINDÄN
sem

2015.02.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KOMPOZİTORLAR, KULTURA BOLUMU

Sêm, biz seni aklımızda tutêrız!

Başlayıp 2000-ci yıldan beeri Küçük auında Komratta anêêrlar anılmış kompozitoru, çalgıcıyı hem oranjirovkacıyı, folklorcuyu, gagauzların “Düz Ava” ansmblisinin öndercisini Semön Vasilyeviç POMETKOyu (07.02. 1951– 05.12.1998). Bu gündä, onun tarafından kurduu “Düz Ava” ansamblisi, Semön POMETKOya adanmış bir konţert verer. Bu yıl konţerttä pay aldı bu ansambinin üç boyu: yaşlılar, orta yaşlılar hem küçüklär. 2006-cı yılda, Baba Marta ayın 31-dä Maêstro için bir yazı tiparladıydık – “Ona Maêstro erinä Sêm deyärdilär”. O yazı büün da meraklı. ONA MAÊSTRO ERİNÄ SÊM DEYÄRDİLÄR Küçük ayın 7-dä Semön Vasilyeviç POMETKOya 55 (şindi artık 64 olaceydıTAA DERINDÄN
kolsa
Gagauz Milli Gimnasını muzakısın avtoru, kompozitor, muzıka hem folklor araştırmacısı Mihai KOLSA 75 yaşını tamamnadı. Mihai KOLSA duudu 1938-ci yılda Komratta. 1949-cu yılda onun aylesini Sibirä, Kurgan bölgesinä kaldırdılar. 1956-cı yılda orada, Çaşa küüyündä, Mihai KOLSA başakdı şkolayı. Hep o yılın KOLSA aylesi Moldovaya döndü. 18 yaşını tamnanadıynan onu armataya aldılar. Askerdän sora, Mihai KOLSA girer üürenmää Kişinev muzıka uçilişçesinä da 1968-ci yılda başarêr onun teoretika bölümünü. 1971-ci yılda o başardı Kişinev konservatoriyasını. 1983-cü yıladan Kişinevun “St.Neaga” muzıka uçilişçesindä muzıkayı üüreeti. 1982-ci yılda Mihai KOLSA SSRB hem Moldova kompozitorlar BirliinTAA DERINDÄN
filev
Gagauziyanın kultura izmetçilerinin Günündä gagauzların kompozitoruna İlya İlyiç FİLEVa “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adı verildi. Hiç biricii şüpä altına koymayacek ne bu olayı, ne da onu ani büünkü gündä Gagauziyanın hem gagauzların en anılmış hem talantlı kompozitorların birisi – İlya İlyiç FİLEV. Çok yıllar Gagauziya öndercileri hem “kulturadan çinovniklär” bunu görmää hem tanımaa istemäzdilär. Sadä yazıcıların, jurnalistlerin hem haliz kultura insannarın baskısı altında Gagauziyanın kultura Upravleniyası hem Gagauziya öndercileri artık yoktular nereyi saklansınnar da bunu açıktan tanıdılar. Bu tanımaklan da Gagauziyanın kultura izmetçilerinin Günündä, İlya İlyiç FİLEVa “Gagauziyanın kıymetli kulturaTAA DERINDÄN