KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

prezentatiya_katalog (1)
Gagauziya kultura Upravleniyasının çalışmalarınnan hem Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ömürä geçirilmesi çerçevesindä dünneyi gördü eni bir katalog – “DMİTRİY KARA ҪOBAN RESİMCİ. HEYKELCİ” katalogu. Yarı gagauzça hem taa çok türkiye türkçesindä hem da orfografiyasında hazırlanan “DMİTRİY KARA ҪOBAN RESİMCİ. HEYKELCİ” katalogun prezentațiyası oldu Gagauziyanın Regional resim Galereyasında Hederlez ayın 27-dä hem orada pay aldılar kultura insannarı, üüredicilär, muzeycilär hem sıradan insannar. Prezentațiya zamanında Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA urguladı, ani “2024-cü yıl pek bereketli oldu kultura hem incäzanaat uurunda”, çünkü Gagauziyada çok faydalı hem paasızTAA DERINDÄN
kambur (1)

2024.07.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kulturaya izmet

(Dimitriy KAMBURun 75-ci duuma gününä) Orak ayın 10-da tamamnandı 75 yıl Gagauziyanın anılmış kultura adamının hem Gagauziyanın şannı vatandaşının duuma günündän. Dimitriy Andreeviç KAMBURun (10.07.1949, Kaul – 01.12.2019, Kişinev) bütün ömürünü baaşladı Gagauzların hem memleketimizin kulturasının izmetinä. Taa küçüklüündän  bobasından kavradı folklora, halk muzıkasına hem oyunnarına sevgiyi. 1967-1986-cı yılalarda, ilktän Tülü küüyündä, sora da Çeşmä küüyündä Kultura Evin direktoru işledi. Bu arada, 1978-ci yılda, zaoçno başardı Muziçesku adına Kişinev İncäzanaat devlet institutunu. 1987-1995 yıllarında Dimitriy KAMBUR Valkaneş rayonun kultura bölümünün başı işleer. Çok yıllar  Valkaneş Kultura Evinin “Gagauzlar” ansamblisinin öndercisiTAA DERINDÄN
mugla_festival (1)
Orak ayın (iyül) 6-7 günnerindä “Muğla Yörük Obaları Dernää” tarafından Türkiyedä “15. Halklararası Muğla Yörük Türkmen Toyu” düzennendi, angısında 52 kasabadan hem 4 devlettän ansamblilär hem insannar katıldı. Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) yardımınnan “15. Halklararası Muğla Yörük Türkmen Toyu”na Çadır primarınnan bilä Gagauziyanın Çadır kasabasından 2 ansambli pay aldı – “Çudo – deti” hem “Bucaktan kızlar”.TAA DERINDÄN
bibliotekaci_bulusmasi (1)

2024.07.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Geleceklerdä bibliotekacı olannarlan buluşmak

Hederlez ayın 29-da Komrat Pötr Draganov adına Regional bibliotekasında Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA buluşmtu “Mihail Çakir” adına pedagogika kolecın “Biblioteconomie si asistenta informationale. Calificarea Bibliotecar” (“Bibliotekacılık hem informațiya yardımcılıı. Bibliotekacı kvalifikațiyası”) birinci kursun üürencilerinnän. Buluşmada urgulayarak, ani Gagauziyada büünkü gündä 35 bibliotaka ver, Marina SEMENOVA söledi, ani Gagauziya kultura Upravleniyasının hem “Mihail Çakir” adına pedagogika kolecın ortak çalışmasınnan, kuruldu bu zanaatın 1823 nomerli grupası, neredä üürener gelecektä bibliotekacı olacek 27 kişi. Canabisi urguladı, ani Moldovada bibliotekacılık uurunda artık 15 yıldan zeedä kadra hazırlanmêêr. Bundan kaarä, soruş-cuvap alış-verişi da yapıldı,TAA DERINDÄN
bir_vakit (1)_
Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ömürä geçirilmesi çerçevesindä hem Gagauziya kultura Upravleniyasının yardımınnan çıktı kurt-kuş dinnääsınnan ilgili eni masal kiyadı – “Bir vakıt varmış, bir vakıt yokmuş…” “Bir vakıt varmış, bir vakıt yokmuş…” masal kiyadın donaklanma ideyası alınmış Todur ZANETin hazırladıı hem 2017-ci yılda dünneyi görän 4 dildä yapılı olan 594 sayfalık “Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки» kiyadından, angısının donaklamasında kullanıldı Komrat “D. Savastin” uşak resimcilik şkolasının üürencilerin maasuz yapılan resimneri. Eni çıkan bu masal kiyadında da bu fikiri ödünçTAA DERINDÄN
Gagauziya_hosluum (0)
Kirez ayın 20-dä kendilerini kulturaya adayan gençlär için Komrat gölün kenarında oldu bir kultura kaynaşması – Gagauziyanın 30-cu yıldönümünä baaşlı “Gagauziya hoşluum” yaradıcılık şkolası, angısını hazırladı hem pek gözäl geçirdi Gagauziya kultura Upravleniyası. Gagauziyada seftä geçän bu “Gagauziya hoşluum” yaradıcılık şkolasına katıldı yaradıcılık kolektivlarından hem uşak yaradıcılık evlerindän toplanan 8 komanda: “Altın Çöşmä” (Kongaz küüyündän halk oyun ansamblisi), “Çöşmä” (Komrat kasabasından halk muzıka orkestrası), “Çudo-deti” (Çadır kasabasından uşak oyun kolektivı), “Düz Ava” (Gagauziyanın şannı halk oyun ansamblisi), “Flame” (Svetlıy küüyündän oyun kolektivı), “Poläki Bucaka” (Komrat kasabasından halk oyun ansamblisi), “Yıdızlar” (ValkaneşTAA DERINDÄN
duz_ava_piter (1)
2024-cü yılın Kirez ayın (iyün) 14-16 günnerindä Sankt-Peterburg kasabasında geçti IX-cu Halklararası “Dobrovideniye-2024” halk türküsü Festivali, angısında pay aldı Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” örnekli türkü hem oyun halk ansamblisi dä, bildirer Gagauziya kultura Upravleniyası. IX-cu Halklararası “Dobrovideniye-2024” halk türküsü Festivalindä pay aldılar 2000-dän zeedä insan, angıları Rusiyanın hem ona dost olan devletlerin ansamblilerini temsil edärdilä. Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” örnekli türkü hem oyun halk ansamblisi kendi ustalıını hem becerikliini gösterdi kasabanın Sobor meydanında olan konțerttä. Onnarlan bilä burada gösteri yaptılar Belarusiyadan, Burätiyadan hem Tatarstandan ansamblilär. HalklararasıTAA DERINDÄN
Çocuk şöleni (5)
Kirez ayın (iyün) 3-7 günnerindä İstanbulda geçti 24-cü “Türk dünyası Çocuk şöleni” sırası, neredä 23 (Azerbaycan, Kazahstan, Kırgıstan, Türkmenistan, Tatarstan (RF), Bulgariya h.t.b.) devlettän 26 ansambliylän barabar, pay aldı Gagauziya Kongaz küüyün “Altın “Çöşmä” ansamblisinin orta boy oyuncuları, ansamblinin kurucusu hem “Düz Ava” ansamblinin horeografı hem baletmeysterı Viktor GRADİNAR, Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA hem vokalist Vladimir MOMÇA. 24-cü “Türk dünyası Çocuk şöleni” sırası başladı İstanbulun Kadıköy meydanında kolektivların paradınnan. Nedän sora, iki erdä – “Bahçelievler Şehit Mustafa” Merkezindä hem Fatih kultura hem incäzanaat Merkezindä – ana konțertlär oldu, neredäTAA DERINDÄN
duhovoy_soroka (1)
Kirez ayın (iyün) 2-dä Moldovanın Soroka kasabasında geçti “Gümüş fanfara” yarışma festivali, neredä pay aldı 13 duhovoy orkestra bu kasabalardan: Şoldaneşti, Komrat, Soroca, Ştefan-Voda, Rezina, Hınceşti, Tarakliya, Falești, Sıngerei, Floreşti, Yaloveni, Drokiya hem Edineț. “Gümüş fanfara” yarışma festivalindä orkestralar lääzımdı çalsınnar 2 moldovan halk melodiyası, 2 dä dünnää repertuarından hava. Sorokada yarışma konkursunda pay alan Yuriy TARANENKO önderciliindä Gagauziya (Gagavuz Yeri) Başkannık duhovoy orkestrası burada 3-cü eri kazandı. Eridir urgulamaa, ani “Gümüş fanfara” yarışma festivalini, Moldova kultura ministerliinnän hem Mal olmayan kultura varlıını korumak hem ilerletmäk Milli merkezinnän ortaklıkta, hazırladıTAA DERINDÄN
kultura_gunu (1)
Hederlez ayın 27-dä bakılêr Gagauziyanın 87 kultura kuruluşunda çalışan 1000-nä yakın kultura zaametçilerin “Gagauz kulturasının hem Gagauziya kultura zaametçilerin Günü”, angısının yortu sırası bu yıl Baş küüyündä Hederlez ayın 24-dä yapıldı. Bu yıl, Gagauziya kultura zaametçilerin hem kultura insannarından kaarä, bu yortuda pay aldılar Gagauziya Halk Topluşun bilim, üüredicilik, kultura, dil hem dinnär komisiyanın başı Dimitriy MANASTIRLI hem Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL. “Gagauz kulturasının hem Gagauziya kultura zaametçilerin Günü” açılışını hem baş nasaatı yaptı Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, angısı candan-ürektän kutladı hepsini bu büük yortuylan hemTAA DERINDÄN