RESİMCİLİK BOLUMU

kvest (6)
Gagauziya kultura Upravleniyası, uşaklarımıza gagauz kulturasını haşlamaa deyni, eni bir adım yaptı – “İncäzanaat sızıntısı” adlı kulturalı kvest konkursu kurdu hem onun birincisini Büük ayın (yanvar) 26-da Gagauziyanın Regional resim Galereyasında geçirdi. “İncäzanaat sızıntısı” adlı kulturalı kvest konkursunda pay aldılar Gagauziyanın Çadır Dimitri ERBAKAN adına uşak resimcilik şkolasının, Komrat Dimitri SAVASTİN adına uşak resimcilik şkolasının hem Valkaneş uşak resimcilik şkolasının üürencilerindän kurulan 6 komanda (herbirindän ikişär). Bu kultura sıranın başında, Gagauziyanın Regional resim Galereyasında kuruldu üürencilerinin yaratmalarından “Kolada adetleri” sergisi. Sora başladı 7 rauntluk kvest konkursu, angısında fikir hem yaratmakTAA DERINDÄN
komrat_resim_skolası (1)
Canavar ayın 10-da, Komrat “D. SAVASTİN” resimcilik şkolasının 40-cı yıldönümünün kutlamasınnan ilgili olarak, Komrat kultura Evindä oldu bir yortulu sıra. Yortulu sırasının önündä, sıraya buyur edilennär tanıştılar Komrat “D. SAVASTİN” resimcilik şkolasının üürencilerin resim sergisinnän hem bu şkolayı kuran Büük gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİNın yaşamasını annadan kısa bir kinoylan. Sıraya gelän Gagauziya Başkankası Egeniya GUȚUL, Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA hem Komrat rayonun administrațiyası başı Vadim ÇEBAN kutladılar şkolanın üürencilerini hem üüredicilerini bu gözäl yıldönümünnän. Ayırıca, şkolanın üç üüredicisi Andrey ANDRİEŞ, Mihail İKİZLİ, Födor ÇEVDAR hem bir üürediciyukası NinaTAA DERINDÄN
sergi_01_06_2023 (1)
Kirez ayın (iyün) 1-dä Gagauziyanın Komrat regional resim Galereyasında, artık adet olarak, açıldı Gagauziya uşak resimci şkolaların  körpä resimcilerinin yaratmaların sergisi  – “Büük işlerin körpä ustaları”, angısı adandı “Halklararası uşakları korumak Günü”nä. Gagauziyanın Cadır, Komrat hem Valkaneş uşak resimci şkolaların  körpä resimcileri bu sergiyä toplam 148 resimnän katıldılar, bildirer Gagauziya kultura Upravleniyası. Çeşitli tehnikalarda yapılı uşakların resimneri büük meraklık gösterdi açılış gelennerä. Kalanı, kim o günü sergiyä gelämedi, var nicä bu onunnan Kirez ayın (iyün) 30-dan tanışsınnar.TAA DERINDÄN
sergi_06.03 (1)
Baba Marta ayın 6-da Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı Karılar Gününä adanmış Gagauziya resimciykaların sıradakı resim sergisi – “Baba Martada var en islää bir gün”. “Baba Martada var en islää bir gün” adlı resim sergisindä incäzanaatı sevän insannarın kantarlamasını çıkarıldı yaklaşık 70 yaratma, angılarını 20 resimciyka çeşitli janralarda yaratmışlar. Serginin açılışında resimciykaları selemnadılar hem kutladılar Gagauziyanın Regional resim Galereyasının direktoru Lübov GAVRİLOVA hem Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA. Sergi açık hergün saat 8:00 – 17:00 arası. Giriş – serbesttir.TAA DERINDÄN
manjul_1_1
Moldova Prezidentı Maya SANDUnun emirinä Gagauziyanın kultura adamına Vitaliy MANJULa verildi şannı ad Moldova Respublikasında “Maestru în Artă” (“İncäzanaatta Maestro”) adı verildi. Moldovada milli Kultura Gününnän ilgili olarak, Moldova Prezidentı Maya SANDU verdi Moldova Respublikasında “Maestru în Artă” (“İncäzanaatta Maestro”) adını gagauz türkücüsünä, kompozitora, resimciyä hem resimcilik uurunda üürediciyä Vitaliy MANJULa. Kutluca olsun!TAA DERINDÄN
arabaci_sergi_acilis (2)

2022.11.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Mihail ARABACInın resim sergisi açıldı

Kasımın 26-da Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı büünkü gündä ayakta olan en büük gagauz resimcisisinin Mihail ARABACInın resim sergisi, ani adalı resimcinin 65-ci yıldönümünä. Resimcinin Mihail ARABACInın resim sergisinin açılışı programasını götürdü Komrat ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU, angısı kısadan açıkladı resimcinin biografiyasını hem yaratmak yolunu da, geçip resimciyä soruş-cuvap bölümünä, ilerletti programayı. Bu soruşlara cuvap ederäk, Mihail ARABACI annattı nicä resimci yolunu aldı, neredä üürendi hem şükür etti hepsinä, kim ona bu yolda yardımcı oldu. Sora resimci için kendi sözlerini söledilär sergiyä gelän musaafirlär dä: resimci Dimitriy NOBAK (Ayoglu), yazıcıTAA DERINDÄN
guz_2022 (2)
Kasımın (noyabri) 15-dä Komrat regional resim Galereyasında açıldı Gagauziya resimcilerinin “Güz –2022” resim sergisi, neredä incäzanaatını sevennerin önünä sürüler 63 resim. Sergidä çalışmaları bulunan resimceliren (Lübov BRUMM, Elena DULEVA, Födor DULOGLU, Pötr FAZLI, Stepan JELEZOGLU, Konstantin KELEŞ, Natalya KOJOKAR, Pötr NOVAKOV, Lidiya PAPÄN, İvan SOLAMATİN, Tatyana TETRİOGLU, Natalya VORNİKOVA) yaratmaları türlü janralarda yapılı: peyzaj, natürmord, animalizma, abstrakțiya h. t. b. “Güz –2022” resim sergisindän faydalanmaa deyni, bu  sergiyä, kendi üüredicisinnän Vitaliy MANCULlan barabar, uuradılar  Komrat “Dimitriy SAVASTİN” uşak resimcilik şkolasından üürencileri.TAA DERINDÄN
arabaci
Canavar ayın (oktäbri) 15-dä gagauzların büünkü gündä ayakta olan en büük gagauz resimcisi Mihail ARABACI 65 yaşını tamamnadı. Mihayıl ARABACIyı Gagauziyada, Moldovada hem dünnäda çoyu biler, ama aazı tanıyêr, çünkü bu adam, üünmedään hem kendisini ileri sürmedään, gagauz resimcilik incäzanaatına hem kulturasına adım-adım izmet eder, yaratmalarında gagauzları hem Gagauziyayı dünneyä bildirer. Canabisinin yarattıı resimneri girdi erindeki hem halklararası kataloglara, çok kerä pay aldılar türlü erindeki hem halklararası sergilerindä. Onun tablolorunu satın aldılar hem muzeylär hem da özel insannar Germaniyadan, Franţiyadan, Moldovadan, Rusiyadan, Türkiyedän hem taa başka erlerdän. Resimcilik uurunda uzunTAA DERINDÄN
savastin_dimitri
Hederlez ayın (may) 2-dä gagauzların geniyi, Allahtan büük hem talantlı resimci Dimitriy İvanavoç SAVASTİN (02.05.1942–22.12.2015) kendisinin 80 yaşını tamamnayaceydı. Gagauzların geniyi, Dimitriy SAVASTİN, önündä başımızı iilderiz!  Gagauz resimciliini gagauzlara hem dünneyä açan kişi Dimitriy SAVASTİN Bana kimär kerä geler, ani Allaa, yukardan bakarak, ikidä-birdä esap alêr, ki onun yarattıı milletlerdä incäzanaatı eniletmää hem ilerletmää deyni zaman geler. Da O lääzım yollasın onnara eni kişileri, angıları o halkın milletliini, ruhunu, kulturasını, adetlerini hem yaşamasını dünneyä açacek. Ölä oldu gagauzlarlan da. Diil, ani gagauzlarda incäzanaat yoktu! Vardı!! Hem nesoy incäzanaattı!!! Kilim hemTAA DERINDÄN
karilar-sergi (1)
Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı Gagauziya resimciykaların resim sergisi – “İlkyaz kanatlarında”, angısı Baba Marta ayın sonunadan açık olacek. Kendi resimnerini sergiledilär resimciykalar Oksana ARABACI, Mariya DİMOGLU, Olga DİMİTROGLU, Vera JEKOVA, Tatyana KASIM (Tetrioglu), Natalya KOJAKAR, Olga KREȚU, Svetlana PANAİTOVA, Anastasiya RAKOVÇENA hem Natalya VORNİKOVA. Sergilenän resimlär yapılı yaalı boyaylan, grafikada hem suuk batik tehnologiyasında. “İlkyaz kanatlarında” sergisinin açılışını yaptı Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA hem kutlama sesinnän resimciykalara danıştı anılmış gagauz resimcisi Födor DULOGLU. Serginin açılış zamanında insannarı kendi yaratmalarınnan tanıştırdı Gagauziyanın “Elegiya” kemençecilär ansamblisi.TAA DERINDÄN