TEATRU BOLUMU

tempo_kurukut (3)_1
Çiçek ayın (aprel) 8-18 günneri Türkiye Ankara “Tiyatro Tempo” kukla teatrusu büük bir turne programasınnan Gagauziyaya geler. Bu turne yapılêr Türkiye “Yunus Emre Enstitüsü” hem Tirkiye Moldova Büüekelçilii ortaklıında hem da Gagauziya kultura hem üüredicilik Upravleniyaların omuz koymasınnan. Ankara “Tiyatro Tempo” teatrusu açıldı 1984-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 7-dä. 1985-ci yıldan beeri taa çok uşaklar için kukla spektaklileri koyêr hem isteyennerä bu uurda yardımcı olêr. Tiyatro Tempo” teatrusu dünnedä tanındı hem kendi başarılar için çok sayıdı halklararası ödülleri kazandı. “Tiyatro Tempo” teatrusu direktoru Marina YÜCEnin hem bu teatrunun rejisöru HalükTAA DERINDÄN
kaar_saab (1)
Küçük ayın (fevral) 8-dä Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” artık gagauz-rus Milli teatrusu siiredicilerin önünä sürdü “gagauzçaya” çevirilän “Kaar Saabiykası” adlı eni spektaklisini, birkaç gün sora da hem o spektakliyi – «Снежная королева» olarak – rus dilindä gösterdi. Bu pesayı, daniyalı Hans Christian ANDERSENın hep o adta masılana görä, düzmüş rus hem sovet dramaturgu Evgeniy ŞVARȚ. Gagauz dilindän kaarä, her taraftan gözäl hazırlamnış, donaklanmış hem başırılmış spektakliylän gagauz-rus Milli teatrusunun ekibini kutlêêrım hem sevinerim, ani süüredicililerinä kultura hem teatruculuk uurunda aydınnadıcı duygular vererlär. Alıp başarı rejisörluktan (Anatoliy RADULOV), aktörların talantlı oyunnarından (KaarTAA DERINDÄN
gala_2022
Bu yıl Kişinevda Moldova Respublikasının Teatruculular Birlliinin XXİ-ci premiyalar Galasına “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu rus dilindä “Körların memleketi” spektaklisinnän 16 nominațiyadan 5-ni kazandı. “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusunun kazanan premiyalar bunnar oldu: “Pötr BARAKÇI adına premiya” – kabletti Valentina TERZİNOVA; “En islää dramaturgiya spektaklisi” – “Körların memleketi” spektaklisi (rejisör – Denis BABURİN); “En islää horeografiya hem plastika” – Olga YAKİMÇENKO hem Dimitriy AHMADİYEV; “İkinci planın en islää karı oyuncusu” – Natalya İVANÇUK; “En islää önderciliK hem menecement” – Mihail KONSTANTİNOV. Kutluca olsun hem taa çok başarılar!TAA DERINDÄN
son_duus (1)
Kırım ayın (dekabri) 11-dä Gagauziyanın Çadır kasabasında bulunan “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu, kendisinin kuruluşunun 25-ci yuldönümü kutlamaları çerçevesindä, gösterdi Dionis TANASOGLUnun “Uzun Kervan” romanına görä hazırlanmış eni spektklinin “Uzieyälet / Son düüş” premyerasını. “Uzieyälet / Son düüş” spektaklisi (dramaturg – Mihail REZUNEȚ, Rejisör – Anatoliy RADULOV) koyuldu gagauz Milli teatrusunun sțenasında 2022-ci yılında bakılan yazıcı Dionis TANASOGLUnun 100-cü yıldönümü hatırınnan. Spektalidän sora da anılmış gagauz türküsüleri Andrey İVANOV hem İvan BABOV, teatru kollektivınnan barabar, siiredicilerä deyni çaldılar eni yazılan gagauz Milli teatrusunu gimnasınnan (laflar – Todur ZANET, Muzıka –TAA DERINDÄN
teatr_premiya (2)_1
Kırım ayın 18-dä Kişinevda geçti Moldovada Respublikasının Teatruculular Birlliinin XX-ci premiyalar Galası, ani veriler 16 nominațiyada. Galanın jurisi “Uşaklar için en islää pyesa” hem “En islää muzıka yaratması” nominațiyalarında kandidat ayırdı “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusunun Todur ZANETin uşaklar için “Mozgoroy” pyesasını, rejisörları – Mihail REZUNEŢ hem Anatoliy RADULOV hem kompozitoru – Konstantin DUŞKU. Yazık, ani nominațiyaların ikisindä dä ödüllär başkalarına verildi.TAA DERINDÄN
teatr_odul_4_

2021.11.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

TÜRKSOYun 7-ci Halklararası Anadolu teatru ödülleri verildi

Canavar ayın 11-dä İstanbulun “Water Performing Arts” sțenasında “Teatro gazetası” tarafından hazırlanan sırada türkdilli devletlerin artistlerinä verildi TÜRKSOYun Halklararası teatru ödülü. 7-ci Halklararası Anadolu teatru ödüllerin seçici jürisi ayırdı ödüllerä Türkiyedän hem türkdilli devletlerindä artistleri, angılarının teatru uurunda 2019-2020 yıllarında izmetleri kantara koyuldu. Bu sırada, artistlardan kaarä, ödüllär verildi 5 teatru zaametçilerinä dä. O ödüllerin “Milli rejisörluk uurunda zaametleri için” ödülü verildi “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusunun direktoruna, yaratmak öndercisinä hem aktöruna Mihail KONSTANTİNOVa. Ödülleri kabledennerin arasında vardı Ankara kukla “Teatru Tempo” teatrunun rejisöru hem aktöru Halük YÜCE da (bak:TAA DERINDÄN
sevgili_pamela

2021.07.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Konyada 13-cü “Bin Nefes Bir Ses” teatru festivali oldu

Artık 13-cü olan hem 21.06.2021 – 01.07. 2021 günnerindä Türkiyenin Konya kasabasında geçän “Devlet Teatruları Konya “Bin Nefes Bir Ses” (“Bin soluk bir ses”) Halklarası Türkçä Teatru yapan memleketlär Festivali” geçti. Festivaldä pay aldı Gagauziyanın Çadır kasabasından “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu da, angısı gösterdi “Sevgili Pamela” spektaklisini (dramaturg – Djon PATRİK, rejisör –Tural MUSTAFAEV). Gagauz teatrusunun artistleri hem gösterilän spektakli siiredicilär tarafından büük meraklan hem sıcaklıklan kabledildi.TAA DERINDÄN
mozgoroy (6)
Hederlez ayın 7-dä, Çadır kasabasında, “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusunda oldu çok beklenän “Mozgoroy” spektaklisinin premyerası. Spektakli koyuldu dramaturg Todur ZANETin hep o adta masallı pyesasına görä, angısı yazılı gagauz folklorun koraflarına. Taa baştan lääzım urgulamaa, ani spektakli pek üüsek uurda geçti hem teatrunun bütün kollektivı, başlayıp direktordan hem rejisörlardan, aktörlardan hem aktrisalardan, taa hepsi tehnik zaametçilerinä kadar, bütün üreklerinihem cannarını koymuşlar, ani “Mozgoroy” spektaklisi pek üüsek uurda olsun. Hem oldu da! Aktörlar, kendi kahramannarın aracılıylan, becerdilär göstermää hem önä sürmää spektaklidä annadılan kimi gagauz adetlerini, sıralarını hem evelkiTAA DERINDÄN
Tempo_İyikiDoğdunKaragöz

2020.11.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, İNTERVYU, KULTURA, TEATRU BOLUMU

6-cı Festivaldän sora 7-ya hazırlanmaa başlamak

Biz artık bildirdik, ani 2020-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 17-25 günnerindä Türkiyenin başkasabasında teatrular ömüründä oldu pek önemni bir kultura sırası: “6-cı Halklarası Ankara kukla Festivali”, angısını hazırladılar hem başa çıkardılar “Kukla Karagöz Gösteri hem Sahne Sanatları Derneği” (KUKSADER) hem Ankarada hem da dünneyin çok erlerindä pek sevilän “Teatru Tempo” kukla teatrusu. Bu yıl Festivaldä onlain rejımında 12 devlettän teatru grupaları pay aldı. Belli ki, başımıza gelän koronavirus pandemiyası beterinä, Festivalin düzennemesi internet dünnääsında geçti da dünneyin herbir köşesindän siiredicilerin kolayı oldu teatr grupaların oyunnarını Festivalin saytından siiretmää.  Bütün buTAA DERINDÄN
6_kukla-festivali

2020.10.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Ankarada 6-cı kukla teatruları Festivali geçer

2020-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 17-25 günnerindä Türkiyedä onlain rejımında geçer “6-cı Halklarası Ankara kukla Festivali”, angısını hazırladı Ankara “Tiyatro Tempo” kukla teatrusu hem yapılêr  Festivalin hem “Tiyatro Tempo” teatrosu direktorunun Marina YÜCEnin hem bu teatrunun rejisörun Halük YÜCEnin zaametlerinnän. Koronavirus belasının beterinä Festival ilk kerä onlain rejımında geçer. Onda pay alêrlar Amerika Birleşik Devletleri, Avstraliya, Bulgariya, Estoniya, Germaniya, Gruziya, İndiya, İzrail, Rusiya, Türkiye devletlerindän kukla teatruları. Festivalin spektaklilerini var nicä bakasınız www.ankarakuklafest.com saytında.TAA DERINDÄN