TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

aida_ergemberdieva_

2021.02.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

Mutluluk ta gitti, kalmadı…

Kırgız poetı Aida ÊGEMBERDİEVA duudu 1975-ci yılda. Kırgızıstan yazıcılar Birlii azası (1997). On kiyadın avtoru, onnarın arasında altı poeziya toplumu. Kırgızıstan Respublikasının Parvitelstvosunun gençlär için ödül saabisi (2003). Büünkü gündä Bişkek kasabasının İ. Arabaev adında KDUtın Kırgız literaturası hem ona üüretmäk tehnologiyası kafedranın başı. Mutluluk ta gitti, kalmadı… Sevgiylän buluşacan Da uşaklıından kopacan. Bulursan – kaybedersin, Neyi, neyi taa bekleersin? İlerdä ne sa bekleer, Orada sana da var er, Dan aarmasına bak, gör, Ondan canına kısmet ör. İnanannar yalan söleer, Doorusu sonunda duyulêr: Gelecek ömürdän gelän ok Aydınnık, sıcak taTAA DERINDÄN
Yahya_Kemal_Beyatli

2018.12.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

SESSİZ GEMİ

Yahya Kemal BEYATLI (02.12.1884 – 01.11.1958) Türkiyenin hem türk dünnäsının anılmış poetı, yazıcısı, politikacısı, diplomatı. Eski “Divan literaturası” kaluplarından modern şiirä köprülük kurmuş. Türk literatura istoriyasında “Dört Aruzcular” poetlarından birisi. SESSİZ GEMİ Artık demir almak* günü gelmişsä zamandan, Temreyä* gidän bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizçä alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil*, ne da bir kol. Portlarımda kalannar bu gezidän gücenni, Günnärcä kara uzaa bakar gözleri nemli. Zavalı üreklär! Ne gidän son gemidir bu! Göç olmak ömürün ne da son yaslı kalanı bu! Dünnädä sevilmişTAA DERINDÄN
Esin_MUZBEG

2018.11.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

Şindi derindän susma zamanı

Jurnalist hem poet Esin MUZBEG duudu 1975-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 25-dä Kosova Respublikasının Priznen kasabasında. Yaratmaları tiparlandı çeşitli gazetalarda hem jurnallarda. Bundan kaarä ayırı peet kiyatları da var. Suskun Şindi derindän susma zamanı Atar yıldız[1] susmalı Bütün seslär Gök kubeydä cınnadıktan sora Sıra geldi susmaya Sevdaya lafedän dil yoktur Ona yan ne varsa sestän yoksundur Bütün seslär suskunnaa karar alınca Dilä gelän can da, artık bir suskundur. 21 Mart 2018 MİNEya[2] Büük davaların Üst insannarı olur Davalar düşüncä insannar küçülür Büük poetlar, büük sevdalar içindir Ama büük sevdalar madaralıkTAA DERINDÄN
ibrahim_turkhan

2016.03.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

Toprak kokulu düşlär

Türk yazıcısı, poet,  akademik çevirici, üüredici, İbrahim TÜRKHAN duudu 1972 yılda Türkiyenin Büyüktatlı kasabasında. Universitetı 1998 yılında başardı. Çok dilleri biler. Türk dünnäsının büük poetların hem yazıcıların yaratmalarını Türkiye türkçesinä çevirdi hem kiyatlarını tiparladı. Kendisinin 10-dan zeedä kiyadı var. GÜZ AKIP DÖKÜLER AUÇLARMA -I- Güz akıp dökülür auçlarıma, Kalendarin savurulan yapraklarından. Güneş kuvedini çoktan kaybetti, Solan ateş gibi çırpınıyor tan. Yısınmaz, poyraza çalınan canım, Vulkan yutsam bilä heptän kaynayan. Bahçama dalan güz, paasını istiyor; Boşçasında ar sancı hem güz lüzgärdän. İinä acısına razıydım, osa Az diyni çuvaldız idim ardından! -II-TAA DERINDÄN
Canakkale_savasi
2015-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä Türkiyenin istoriyasında tamamnandı büük bir kahramannık sayfasının 100-cü yıldönümü. Bu sayfa – Çanakkale cengindä enseyiş. Arhiv dokumentleri gösterer, ani ozamannar, bakmadaan ne dinä, ne milletlää, cengi ensemää deyni omuz-omuza kalktırlar Türkiyenin bütün insannarı: türklär, çerkezlär, kurtlar, lazlar, arablar, armennar, gagauzlar, slavlar, hepsi, kimin canı hem ruhu yanardı kendi vatanı için. O yanmak ta ensemää kuvet verdi. Herliim Gagauziya Bütündünnä gagauzların Kongreslerindä hepsi gagauzların istoriyasını yazmaa karar aldısaydı, Çanakkale cengindä enseyiş için kan dökän gagauzları da anmamız lääzım. Çanakkale cengi için film burada: http://xn--anakkaleninevlatlar-4xb78m.com/#!/ Büün tiparlêêrızTAA DERINDÄN
ulugbek

2015.01.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

Hiç sormayın bir poeta siz vakıdı

Ulugbek ESDAVLETOV (Ulıkbek Esdaulet), büük kazah poetı, akademii hem aydını. Duudu 1954-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 29-da.  10-dan zeedä poeziya kiyadın avtoru. Çeşitli ödüllerä hem premiyalara saabi oldu. Kazah respublikasının “Juldız” jurnalının baş redaktoru. HİÇ SORMAYIN BİR POETA SİZ VAKIDI Hiç sormayın bir poeta siz vakıdı, Saada görä yaşamêêrlar onnar. Hem diil lääzım sormaa bu esabı, Deyni bakışları aşaa indirsinnär. Poet – o göklerdä uçêr, bir kanatsız, Hiç bilmedään yaşamayı yaşêêr yalnız. Poet o vakıdı ölümsüzlää alêr: Ani sizlär hep boşuna harcadınız. Ne yaşamak? Gecä-gündüz düünmää, Son kıpımadan yangını hepTAA DERINDÄN
zeynel

2014.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

Beni yaamura çaar unutma

Zeynel BEKSAÇ, duudu 1952-ci yılda Priznen kasabasında, Kosova devletindä. Poet, yazıcı, resimci, kompozitor, jurnalist. 10 şiir kiyadın avtoru. Çok literatura ödüllerin saabisi. Türkiiye Yazıcılar Birlii hem Avrasya Yazıcılar Birlii azası. Kosovoda uşaklar için “Türkçem” jurnalını çıkarêr. BENİ YAAMURA ÇAAR, UNUTMA Gözüme mıh çakarcasına durma ölä Yol var Yolculuk var Ansızdan iş çıkar Bişey olur Beni yaamura çaar, unutma İki gözüm yaşamak Varım inadına Eşilindä Alında Moorunda Düşündä Ayında Kavganda Braayıp gidersin olur ye Beni yaamura çaar unutma Esabı brak Kantarı brak Yol kısa yol uzak İnsana insan lääzım Ye bildiincä aktıkçaTAA DERINDÄN
arif_nihat_asya

2014.09.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

“Bayrak şairi” Arif Nihat ASYA

Arif Nihat ASYA (07.02.1904 – 05.01.1975) anılmış Vatan hem Bayrak poetı Türkiyenin İnceğiz küüyündä duumuş. Milliyetçi lii hem türklüü üüseklerä kaldıran bir poet.  En anılmış şiiri “Bayrak”. Bu peeti için ona “Bayrak şairi” da deerlär. Bundan kaarä Arif Nihat ASYAnın çok lirika peetleri da var. BİR BAYRAK VAR LÜZGÄR BEKLEER! Şehitler tepesi boş diil, Biri var – bekleer. Hem bir güüs, soluk almak için, Lüzgär bekleer. Mezarı yakışmış bu kutlu tepeyä; Yattıı toprak belli, Tuttuu bayrak belli: Kim demiş bilinmeyän bu askerä? Dastanını yapmış, Ódasına kanmış. Bir el ki –TAA DERINDÄN
Tukaev-Gabdulla

2014.08.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

Tatar poetı Gabdulla TUKAY

Gabdulla TUKAY (tatarca Möxämmätğärif ulı Ğabdulla Tuqay) tatar halk poetı, yazıcı, çevirici, literatura kritii, cümne insanı, publiţist. Gabdulla TUKAY duudu 14 [26].04.1886 yılda Tatarstanın Kazan dolayının Kuşlauç küüyündä. Raametli oldu 2 [15].04.1913 yılda Kazan kasabasında. BİR TATAR POETIN SÖZLERİ Peet söleerim, durduum erim daar olsa da Korkmêêrım, süüvän halkım tatar olsa da Açık güüslän karşı durup, bana millet Pek keskin ateş hem ok atar olsa da. Saaya, sola sapmam, ileri giderim Yolda köstek görsäm, onu geçerim Kalem eldä, durup yazan bir genç poet Korkmak, ürkmäk haram – bunu bilerim. HiçTAA DERINDÄN
Omor_Sultanov
Kirgiz poetı, romanistı, yazıcısı, sţenaristı, çevirici, cümne insanı Omor SULTANOV, duudu 1935-ci yılda. Kirgiz hem türk literaturasının klasii. Yaratmaları çevirildi türkçeyä, rusçaya, angliycaya, nemţeyceyä, ispancaya, poläkçasına, vengercaya, mongolcaya hem başka dillerä. Şindi da seftä gagauz dilndä tiparlanêrlar. BİR DÜŞ GÖRDÜM Dal, aaç, sanki devä saçları gibi, Sabaha dooru uyumuşum Tuura-Suu’da. Bir düş gördüm,  sansın ecel gibi, Atatürk – Türk atası hakkında. Kuş kaşlı, uzun boylu, kartal gözlü, Elli yaşında gibi, taştan lafı. Geniş omuzlu, elleri da kaaviymiş, Nasaat etti, sanki benim düşündüüm gibi: - Aslısını aslı demedään hiç kaşmamalı, BizTAA DERINDÄN