POLİTİKA BOLUMU

leanka_korman

2014.01.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

İgor KORMAN hem İurie LEANKA büün Gagauziyaya giderlär

Büük ayın 22-dä Moldova Parlamentın spikerı İgor KORMAN hem Moldovanın Premyer-ministrusu İurie LEANKA, Gagauziyaya gelip, Gagauziya Halk Topluşun üstolan sesiyasına katılaceklar. Bu annaşmaya geldilär Büük ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşun geçici Başı Demyan KARASENİ hem GHT Başı yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY Kişinevda Canabinnärlän ayırı-ayırı buluşmaklarda.TAA DERINDÄN
milostinya1

2014.01.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Referendumu kurtarmaa deyni para insannar toplasın teklif ediler

Büük ayın 20-dä Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL yaptı bir açıklama, angısında açıkladı, ani Referendum için Gagauziya bücetına koyulan 940 bin leyi yok nicä kullanmaa, zerä devlet o esabı zap altına koydu. Bu üzerä, 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä Gagauziyada konsultativ hem zakonnu Referendumun yapılmamasını zorlamaa deyni,  Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL danıştı hepsinä Gagauziyanın insannarına Referdumu kurtarmaa deyni para toplamaa. Bu verecek kolayını, sayêr başkan, hem Referendumu yapmaa hem da Gagauziya Halk Topluşun deputatlarını ceza işlerindän korumaa.TAA DERINDÄN
miting_cadir

2014.01.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziyada konsultativ Referndum için mitinglar geçer

Göreräk, ani Gagauziyada Küçük ayın 2-dä olacek  konsultativ Referenduma karşı Moldova hem Romıniya tarafından büük baskılar olêr, insan mitinglara toplanmaa başladı. KOMRAT. Büük ayın 18-dä ölä bir miting Komrat kasabasında hazırladılar “2014 yılın Küçük ayın 2-dä Referndum için” vatandaş İniţiativası insannarı. Mitingta pay aldı birkaç üz insan. Onnarın taa çoyu genç olannar. Mitingta nasaat ettilär Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Moldova Parlamentın Komunistlär partiyasından hem Soţialistlär partiyasından deputatlar, “Pro-Evroaziya” intigraţiya merkezin hem “Gagauziyanın gençleri” cümne kuruluşun öndercileri,  Komşu Besarabka rayonundan insannar. Mitingta nasaat edennär hepsi birebir söledilär, ani Moldovanın dış yolunuTAA DERINDÄN
ispolkom

2014.01.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

İspolkom konsultativ hem zakonnu Referendumnar için karar aldı

Büük ayın 17-dä kendi sırasız toplantısında Gagauziya İspolkomu konsultativ hem zakonnu Referendumnara hazırlanmak için karar aldı. Karara görä izin veriler: 1. Komrat, Çadır, Valkaneş rayonnarın administraţiyalarına, primariyalara hem Gagauziya küülerin hem kasabaların erindeki Sovetlarına başa çıkarmaa 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä Gagauziyada konsultativ hem zakonnu Referendum yapmaa deyni bütün kolaylıkları. 2. Erindeki kuvetlerä, rayonnarın predsedatellerinä, Gagauziya İspolkomun Baş upravleniyaların çorbacılarına keskinnetmää çalışmaları o uurda, ani konsultativ hem zakonnu Referendum yapılmasının uuru için dooruluu insannara açıklamaa hem annatmaa. 3. Gagauziya kasabaların hem küülerin primarlarına çalışmaa hem başa çıkarmaa 2014-cü yılın KüçükTAA DERINDÄN
guvern

2014.01.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Moldova ministruların yardımcıları Komrada gelerlär

Büük ayın 20-dä, Küçük ayın 2-dä Gagauziyada zakonnu hem konsultatif Referendumun yapılmasınnan ilgili soruşları erindä incelemää deyni,  Kişinevdan Komrada bir grupa Moldova ministruların yardımcıları yollanacek.TAA DERINDÄN
parlament

2014.01.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

GHT toplantısı erinä Moldova öndercilerinnän buluştular

Büük ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşun geçici Başı Demyan KARASENİ hem GHT Başı yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY Kişinevda ayırı-ayırı buluştular Moldova Parlamentın spikerı İgor KORMANnan hem Moldovanın Premyer-ministrusunnan İurie LEANKAylan.TAA DERINDÄN
HALK_TOPLUSU копия

2014.01.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

GHTnın Üstolan toplantısı olaceydı, ama olmadı

Gagauziya Halk Topluşun öncedän açıklanan Üstolan toplantısı, ani Büük ayın 17-dä yapılaceydı – olmadı. Bu iş için Büük ayın 16-da karar aldı GHT prezidiumu. Ofiţial açıklamaya görä, Üstolan toplantıdan vazgeçmäk sebepi – GHT öndercilerinin Moldova Respublikasının öndercilerinnän buluşup orada Baş prokuraturanın GHT deputatlarına karşı ceza işlemesi (ugolovnoe delo) [..]TAA DERINDÄN
FLAGSTOK

2014.01.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Hepsi uurlarda deputatların Kongresi olacek mı?

Gagauziya Halk Topluşun deputatları teklif edeceklär GHTnın Üstolan toplantısında karar almaa, ani Referendumdan ileri Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini toplamaa. Hepsi uurlarda deputatların Kongresindä sadä bir soruş incelemää: “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” hem Tamojnä Birliinä girmää “Gagauziyada konsultatif Referendumu yapmak için” Referendumdan arka olmaa. Bu iş için açıklama yaptı GHTda Komunistlär partiyasından deputat Roman TÜTİN.TAA DERINDÄN
ght_say_t

2014.01.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Büük ayın 17-dä GHT Üstolan toplantısına toplanêr

Gagauziya Halk Topluşun pres-slujbası bildirdi, ani Büük ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşun kendi Üstolan toplantısına toplanêr. Pres-slujbanın açıklamasına görä Büük ayın 10-da GHT Prezidiumun toplantısında alınmış Karar, ani Büük ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşun Üstolan toplantısında bir soruş incelemää: “Gagauziyada cümne-politika durumu için”. Toplantı saat 11-00 başlayacek.TAA DERINDÄN
gagau

2014.01.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Küçük ayın 2-dä Referenduma hazırlanmak gider

Gagauziyanın küülerin çoyunda hem Çadır kasabasında “Referenduma hazırlanmak” Merkezleri artık kuruldu. Taa ileri Referendum yapmak için Gagauziyada Merkez Seşim Komisiyası kuruldu hem Gagauziyanın bücetindän bu işä para ayırıldı. Küçük ayın 2-dä Referendum iki uurda olacek: “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” hem Tamojnä Birliinä girmää “Gagauziyada konsultatif Referendumu yapmak için”.TAA DERINDÄN