SIRALARIMIZ BOLUMU

tanasovic
Geçennerdä “Ana Sözü” gazetanın DİPLOMAsı verildi Komrat “Ay-Boba Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın direktoruna Mariya Dimitrievna TANASOVİÇa.   Bunu yapmaa karar aldık o üzerä, ani Mariya Dimitrievnanın çok yıllar sıravardı “Gagauz hem başka dillerdä pedagogika kadrolarını hazırlamakta hem terbietmektä büük çalışmaları var”, hem Canabisi büük havezlän zaamet eder, ani “Ana Sözü” gazetasınnan ortak işbirliindä “Ay-Boba Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecında literatura, kultura hem incäzanaat sıraları ömürä geçsinnär deyni”. “Ana Sözü” redakţiyasıTAA DERINDÄN
kasgarli_1
Bıldır Türk Avrasya Yazarlar Birlii öncülüündä, Eskişehir 2013 Türk Dünnäsı kultura Başkentin hem TÜRKSOYun işbirliinnän, Türk Respublikaların hem yazıcıları birliklerinnän hem literatura jurnallarınnan hem gazetalarınnan barabar yapılan III. Halklararası Kaşgarlı Mahmut proza Yarışması oldu. Gagauziyada bu yarışmayı “Ana Sözü” gazetası tertipledi. Gagauziya etapı jürisinin kararına görä III-cü Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının Gagauz bölümündä birinci er – verilmedi. İkinci eri kazandı Todur MARİNOGLU (annatma “Ömürboyunca umut”); üçüncü eri dä aldı Konstantin KURDOGLU (annatma “Bölünmüş düş”). Orak ayın 22-dä Komrat ATATÜRK bibkiotekasında yarışmada pay alannarın kutlama sırası oldu. Kutlamada, yazıcılardan kaarä,TAA DERINDÄN
patriotika
Bir ay geeri “GAGAUZLUK” cümne birlii, “Ana Sözü” gazetasınnan bilä, Komrat “Mihail Çakir” pedagogika kolecın üürencilerinin arasında “Gagauziya avtonomiyasının 20-ci yıldönümünä baaşlanan patriotika peet yarışmasını açıkladı. 2014-cü yılın Kırım ayın 12-dä bu yarışmanın sonuşları belli oldu. Yarışmaya katıldılar hepsi kurslardan peet yazan üürencilär. Jurinin kararına görä 9 kişiyä ödüllär (Galina SİRKELİnin “Lizgerli havada sazların türküsü” hem Todur ZANETin “Koorlaşmış ateş…” peet kiyatları) verildi. İlk üç eri alannara, bu kiyatlardan kaarä, büük ödül olarak, Todur ZANETin “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadı baaşlandı. Yarışmada erlär bölä pay edildilär: 1. Nikolay BESARAB, 2412aTAA DERINDÄN
ana sozu

2013.11.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SIRALARIMIZ BOLUMU

“Ana Sözü”n 25-ci yılı KDUda bakıldı

Canavar ayın 18-dä Komrat Devlet Universitetın bibliotekasında 25-ci yıldönümünän ilgili olarak toplantı oldu. Orada baş redaktor Todur ZANET “Ana Sözü” gazetasının yaşaması için hem kendi literatura yolu için annattı. Toplantıyı hazırladılar KDU bibliotekasının baş zaametçisi Vera ÇİMPOEŞ, KDU bibliotekacısı Larisa ÇAKİR hem “Atatürk” bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU. Maasuz buluşmak için bibliotekacılar hazırlamıştılar iki sergi: “Ana Sözü” – 25 yaşında!” hem “Eni Kiyat”. Birbuçuk saadın içindä Todur ZANET annattı gazetanın 25 yıllık ömürü için, kendi yaratmak yolu için, okudu peetlerini hem cuvap verdi koyulan soruşlara. Buluşmayı selemnadı KDU rektoru. Buluşmada payTAA DERINDÄN
Evenemente2
Ceviz ayın 27-dä Komrat Devlet Univeristetın konferenţiya salonunda tombarlak masa oturuşu oldu. Otutruşun temasıydı: “Kertää gelän halklarası dillär hem mediyanın çalışması” (türkiye türkçesindä: “Uluslararası Tehlikedeki Diller ve Medya Çalıştayı”). Tombarlak masayı hazırladılar “Ana Sözü” gazetası, Hacettepe Universitetı (Türkiye), Başkent Universitetı (Türkiye) hem Komrat Devlet Universitetı. Burada pay aldılar bilim adamnarı, gazetacılar, televideniye hem radio zaametçileri, bibliotekacılar, sıradan insannar. Maasuz tombarlak masası için KDU bibliotekası hazırlamıştı pek gözäl bir kiyat sergisi. Toplantının açılış nasaatlarını yaptılar “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET, Türkiyenin Hacettepe Universitetın Türk Dili hem Literaturası Bölümündän Prof.TAA DERINDÄN
Evenimente1 (3)

2013.08.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SIRALARIMIZ BOLUMU

“Ana Sözü” 25 yaşını tamamnadı!

Paalı okuycularımız, sizinnän birliktä büün “Ana Sözu” gazetamızın 25 yaşını kutlêêrız. 25 yıl geeri 1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä dünneyä geldi o, kimin zodiyasında yazılıymış GAGAUZ halkımıza hem GAGAUZLUUMUZA izmet etmää – dünneyä geldi “Ana Sözu” gazetamız! “Ana Sözu”nän gagauz halkı kendi dilini hem kulturasını korumaa becerdi. Kendi dilinä deyni latin grafikasını kazandı. Literaturamıza eni adlar getirdi. “Ana Sözu” yardımınnan hem onun çalışmalarınnan gagauzlar devletlii kurdular hem kendi istoriyasında eni sayfalar yazdılar. “Ana Sözu” çok kere kapanmak kertiinä da geldi, ama insannarınnan, halkımızın hem Türkiyenin yardımınnan ayakta kaldı. SaaTAA DERINDÄN
Evenement3
Orak ayın (iyül) 3-dä “KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonun” açılış günündä, toplantıda KIBATEK Onursal Başkanı Feyyaz SAĞLAM açıkladı, ani KIBATEK (Kıbrız Balkannar, Avraasya, Türkiye Edebiyat Kurumu) kararına görä “Ana Sözü” gazetasına “KIBATEK 2013 Halklarası Türk Dilinä İzmet Ödülü” verildi. Moldova Yazıcılar Birliindä KIBATEKın adından bu ödülü “Ana Sözü” gazetasına Moldovada Türkiye Büükelçiliin birinci sekretari Orhan IŞIK verdi.TAA DERINDÄN
Evenimente1
Orak ayın (iyül) 3-7 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada “KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonu” geçti. Salon KIBATEK (Kıbrız Balkannar, Avraasya, Türkiye Edebiyat Kurumu), “Ana Sözü” gazetası hem Moldova Yazıcılar Birliin tarafından hazırlandı hem yapıldı. KIBATEKtan literatura salonda pay alêêrlar: A.Kemal BAYSAK, Türkiyedä Bosniya-Gerţegovina devletin şannı Konsulu hem Canabisinin eşi Pervin BAYSAK; poet hem yazıcı, KIBATEKın Dernek Genel Başkanı Dr. Mevlüt KAPLAN; Bosniya-Gerţek devletinin Saraevo Universitetın türkologu Doç. Dr. Alena ÇATOVİÇ; KIBATEK Onursal Başkanı, türkolog, poet hem yazıcı Feyyaz SAĞLAM; KIBATEK Genel Başkanın Yardımcısı, poet hem yazıcı Gazi KESKİN; poet hem yazıcıTAA DERINDÄN