SPORT BOLUMU

güreş_ikizli (4)_1
Canavar ayın (oktäbri) 17-23 günnerindä İspaniyada geçän serbest güreştä (U-23) dünnää çempionatında Moldova komandasında pay alan Gagauziyadan güreşçi kongazlı İvan İKİZLİ 86 kg kadar kategoriyada bronzayı kazandı. Bizim sportsmenımızı bronza medaliya yolu bölä oldu: 1/8 finalda o ensedi Armeniyadan gürşçiyi (11:3), ¼ finalında da ensedi Polşadan güreşçiyi (12:7), ama ½ finalda tarattı ABD güreşçisinä (11:1). Bronza medali için güreştä dä Gagauziyadan güreşçi kongazlı İvan İKİZLİ ensedi Kazakistandan güreşçiyi.TAA DERINDÄN
dzudo_riselean_1
Moldovanın Kauşan kasabasında geçän sanbo güreşi çempionatında Gagauziyanın Çeşmä küüyündän sportsmenka Larisa RİŞİLÄN çempionka oldu. Larisa RİŞİLÄN Valkaneş kasabasının Uşaklarlan gençlär sport şkolasında (UGSŞ), trener Mihail BERBER zaametinnän, sambo güreşçiliin inceliini kavrêêr. Moldovanın Kauşan kasabasında olan sambo güreşindä çempionatında bütün Moldovadan 100 sportçudan zeedä kişi pay aldı, bildirer cesma.md.TAA DERINDÄN
taekvando_Kiriyet (2)

2022.06.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Kiriyetlilär taekvandoda kuşak ekzamennerini başardılar

Kirez ayın (iyün) 24-dä Gagauziyanın Kiriyet küüyündä kurulmuş olan hem başarılı çalışan “OGUZ-KWON” taekvando sekțiyasına gidän sportçular Moldovanın taekvando Milli Federațiyasına (GTF) taekvandoda kuşak ekzamennerini verdilär. Bu büük başarılı iş oldu uşakların dayanaklıınnan hem kendilerini eldä tutmalarınnan, ana-bobaların moral yardımınnan hem Moldovanın taekvando Milli Federațiyasının ekzamenatorlarının saburluunnan. Taekvandoda kuşak ekzamenneri – bu diil sade tehnikayı hem kuvedi göstermäk. Bu, en ilkin, kendi harakterını hem direnikliini göstermäk. Bunu da uşaklar göstermää başardılar! Buna sade sevineriz hem gelecektä taa büük başarılar hem ustalık sportsmennerimizä dileriz. Saa olsunnar analar-bobalar da, ani annêêrlar birTAA DERINDÄN
şahmat_Bargan_1

2022.06.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Sergey BARGAN Halklararası turnirın çempionu

2022-ci yılın Kirez ayın (iyün) 5-15 günneri arasında Bulgariyanın Primorsko kasabasında geçti şahmatalarda Halklararası turnirı, angısında pay aldılar 15 devlettän 150-dän zeedä şahmatacı. Moldova komandasınnan orayı katıldılar Gagauziyadan da anılmış hem genç sportsmenarı. Gagauziyadan halklararası uurunda sportta master Sergey BARGAN bu turnirın çempionu oldu hem turnirın Kuboonu hem da para ödülünü kazandı. Bu Halklararası turnirdä kendi ustalıının incelettilär Gagauziyanın genç şahmatacıları da, bakmayıp ona, ani priz verilän erleri kazanmaa becerämedilär. Lääzım urgulamaa, ani Gagauziyadan şahmatıcılar Bulgariyadakı bu Halklararası turnirinä gitsinnär deyni zaamet ettilär Gagauziyanın şahmata federațiyası hem Moldova Respublikasının şahmata-şaşkiTAA DERINDÄN
boks_kizlar

2022.06.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Gagauziya kızları boksta Moldova çempionkaları oldular

Kirez ayın 13-15 günnerindä Moldovanın Orhey kasabasında geçti 2008-2009  yıllar duuması kızların arasında AIBA boksunda Moldova çempionatı. Gagauziyanın “Lion Comrat” sport şkolasından iki sportsmenka – Liya SERBİNOVA hem Margarita PARPULOVA (trenerları Eduard KÖSÄ) bu çempionatta pay aldılar da ikisi da altın medalileri kazandılar. Kutluca olsun, kızlar hem trener!TAA DERINDÄN
elena_kilcik_1

2022.06.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Gagauz aar atletikacıykası Elena KILÇIK bronza medaliyi kazandı

Arnautluk devletinin baş kasabasında Tiranada olan Evropa aar atletika çempionatında Moldovanın komandasında pay alan gagauz aar atletikacıykası Elena KILÇIK bronza medaliyi kazandı. Evropa aar atletika çempionatında Elena KILÇIK kaldırdu 129 kilalık ştangayı da Evropa aar atletika çempionatın pyedestalına çıktı. Aklınıza getireriz, ani 2021-ci yılda Yaponiyada geçän “Tokio – 2020” yaz Olimpiada Oyunnarında Elena KILÇIK karılar arasında yarışmalarda 8-ci eri aldı. Hep 2021-ci yılda gagauz sportsmenkası Mldovanın 10 en islää sportsmenkaların listesinä girdi. 2022-ci yılın Evropa aar atletika çempionatı Hederlez ayın (may) 28 – Kirez ay (iyün) 4 günneri arası ArnautlukTAA DERINDÄN
valkanes_voleybol_2-

2022.03.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Gagauziya gençleri – Moldovanın voleybolda çempionnarı!

Baba Marta ayıın 7-10 günneri arasında Bender kasabasında olan Moldova Respublikasının 2005 yılda duumalı hem taa küçüklerin arasında voleybolda gençlerin çempionatında Gagauziyanın Valkaneş kasabasının Uşaklarlan gençlär sport şkolasının (UGSŞ) voleybol komandası çemopion oldu. Valkaneşin Uşaklarlan gençlär sport şkolasının (UGSŞ) voleybolcuları finalda ensedilär Dubosar kasabasının UGSŞ komandasını. Üçüncü eri da kazandılar Kişineva girän Vadu-lui-Voda kasabacıın № 12 UGSŞ komandası.TAA DERINDÄN
aar_atletika_2022 (1)

2022.03.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Aar atletikada Gagauziya sportçular medalileri süpürdülär

Kişinevda Küçük ayın (fevral) 24-26 günnerindä Moldovanın büüklerin arasında aar atletika çempionatı geçti, neredä Gagauziyanın aar atletikada Regional şkolasından sportçular medalileri süpürdülär. Çempionatta Gagauziyanın aar atletikada Regional şkolasından 11 aar atlet (4 kız hem 7 olan) pay aldılar hem onnar may hepsi aarlık kategoriyalarında 4 altın 2 da gümüş medali kazandılar. Kendiniz bakınız: I-ci er – Elena KILÇIK (81 kg kadar kategoriyasında); I-ci er – Anastasiya KILÇIK (76 kg kadar kategoriyasında); I-ci er – Mariya MİTİOGLU (59 kg kadar kategoriyasında); I-ci er – Aleksandr BALCI (61 kg kadar kategoriyasında); II-ciTAA DERINDÄN
topal_kuboo (5)

2022.03.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Komratta “Stepan TOPAL kuboona” futbol turnirı oldu

Komratta, Türkiye Respublikası tarafından yapılan hem taa başarılmamış stadionda, Gagauziyanın gençlär işleri hem sport Upravleniyası Gagauziya Futbol Federațiyasınnan barabar, geçirdi sıradakı “Stepan TOPAL kuboona” futbol turnirını. Turnirda pay aldılar Gagauziyanın en kaavi futbol komandaları – “Olimp” FK (Komrat), FK “Oguzsport” (Komrat), “Kongaz” FK (Kongaz), “Sokol-1” FK (Kıpçak), “Sokol-2” (Kıpçak) FK hem “Mayak” FK (Başküüyü (Kirsovo)). Turnirda komandalardan üçär komandalı iki bölük yapıldı. Bölüklerdä aralarında oynadıktan sora, final payına çıkyılar komandalar, ani bölüklerdä 1-ci hem 2-ci erleri aldılar. Onnar da aralarında oynadıktan sora, turnirın finalına çıktılar Komrattan “Olimp” hem “Oguzsport”. FinaldaTAA DERINDÄN
dzudo_gençlär_

2022.02.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Gagauziyanın genç dzüdocuları sevindirdilär

Küçük ayın (fevral) 19-20 günnerindä Kişinev kasabasında oldu Moldova Respublikasının dzüdo çempionatı, neredä Gagauziyanın genç dzüdocuları bir altın hem bir da bronza medali kazandılar. Moldovanın dzüdo çempionatında Gagauziyadan üç kişi pay aldı – Vasiliy KİRÄKOV (73 kg kadar kategoriyada), Aleksandr NEDU (73 kg kadar kategoriyada) hem Darya VLAH (63 kg kadar kategoriyada). Hepsi onnar Komrat sport şkolasının üürencileri. Altın medaliyi, beş güreştän beşini tarayıp, çempionatta kazandı Vasiliy KİRÄKOV, angısı finalda ensedi Moldovanın en kaavi sayılan dzüdocusunu Andrey VESTEyi. Bronza medaliyi sa aldı Darya VLAH, ani dört güreştän üçündä ensedi, amaTAA DERINDÄN