SPORT BOLUMU

sambo_kazayak_11

2024.04.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Kazayak küüyündän sambistlerin Moldovada 6 medalisi

Geçän ayın 30-31 günnerindä Oknița kasabasında geçti olannarın hem gençlerin arasında Moldovanın sambo güreşindä çempionatı, neredä Kazayak küüyündän sambistlär 4 altın, 1 gümüş hem 1 bronza medali kazandılar. Samboda trenerların Pötr UZUNun hem Anatoliy SULTun kanatları altında sambo güresini kavrayan genç kazayaklılar becerdilär olannarın hem gençlerin arasında Moldovanın sambo güreşindä çempionatında kendilerini pek üüsek taraftan göstermää da altı medali kazanmaa. Altın medali aldılar: Olannarın arasında (U-18) – Egor KUYCUKLU (53 kg), İvan UZUN (64 kg), Pavel KUYCUKLU (71 kg). Gençlerin arasında (U-20) – Valentin ÇİLİNGİR (53 kg) Gümüş medaliyi aldı:TAA DERINDÄN
baskan_serbest_gures (1)

2024.03.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Taa bir Başkan Kuboo – bu kerä serbest güreştä!

Gagauziyanın serbest güreştä “Boz kurt” klubun öndercesinin, Moldova Respublikasının güreştä  kıymetli trenerın hem Halk Topluşu deputatın Nikolay DUDOGLUnun teklifinä görä, Gagauziya Başkankası kurdu serbest güreştä kendi Kuboona turnirı. Bu Gagauziyada seftä geçän “Serbest güreştä Başkan Kuboo”na turnir, neredä pay aldılar Gagauziyadan hem komşu rayonnarından güreşçilär da, iki alaya bölünüp, Gagauziya hem Moldova karma komandaları olarak, onbir aarlık kategoriyasında yarıştılar. Sonunda karma komandalar 5:5 denk geldilär. Bu üzerä, sansın bilärmişlär nicä turnir bitecek, iki komandaya da öncedän hazırlanmış birär “Serbest güreştä Başkan Kubok”ları verildi. Turnirdä, siiredici olarak, vardılar Gagauziya Başkankası EvgeniyaTAA DERINDÄN
futbol_kongaz_2

2024.03.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Kongazda “Vratar” futbol turnirı geçti

Gagauziya gençlär hem sport Upravleniyasınnan Kongaz primariyası her yılın yapêrlar bu küüdä “Vratar” futbol turnirını, ani adanêr küüyün anılmış raametli futbol vratarlerinä – Stepan Gavriloviç PALİKä hem Konstantin Vasilyeviç HARÇUya. Bu yıl, Baba Marta ayın 9-da, “Vratar” futbol turnirına, Kongaz futbolcularından kaarä, buyur edildilär Kaul, Çadır munițipiyaların hem Baş küüyün (Kirsova) futbol veterannarı komandaları. Komandalar oynadılar dayrä sistemasına görä – ikişär taym onbeşär minut. Turniri ensedi Kaul munițipiyasından futbolcular. 2-ci er – Kongaz, 3-cü er – Çadır hem 4-cü er – Baş küüyü (Kirsova) veterannar komandaları aldılar. “Vratar” futbol turnirınTAA DERINDÄN
ivan_ivancev_1
Geçän ay, Gagauziyanın Çadır kasabasından alpinist İvan İVANÇEV becerdi tırmanmaa Afrikanın 5895 m üüsekliktä olan Kilimanjaro bayırın tepesinä. Kilimanjaro bayırın tepesindä İvan İVANÇEV kurdu Gagauziyanın hem Moldovanın bayraklarını. Nicä açıkladı kendisi İvan İVANÇEV “Afrikanın klimatı bizä deyni ayırı bişey. Onun Kilimanjaro bayırına tırmanmam biraz zorcaydı, ama bunu başardım”.TAA DERINDÄN
erigina_1
Moldovanın adından Bulgariyanın Sofiya kasabasında geçän Evropa çempionatında pay alıp, Gagauziya duumalı Elena KILÇIK-ERİGİNA 3 gümüş medali kazandı. Evropa çempionatında 81 kg aarlık kategoriyasında pay alıp, 234 kg toplayarak (koparma – 103 kg + itirmä – 131 kg), becerdi 3 gümüş medali kazanmaa. Hep burada hem hep o aarlık kategoriyasında pay alan Canabisinin kızkardaşı Elena KILÇIK altıncı oldu, haberleer ipn.md.TAA DERINDÄN
mini_futbol (1)
Taraklı kasabasında 28-ci kerä geçti “Pötr STOYANOV Memorialı” futbol turnirı, angısı adanêr futbolda bu büük trenerın anmasına. “Pötr STOYANOV Memorialı” “Üülen Basarabiya – 2024” futbol turnirında pay aldılar Gagauziyadan, Moldovanın Taraklı hem Kaul rayonnarından 28 mini-futbol komandası. Orada oynandı 54 matç hem 411 gol yapıldı. 28-ci “Pötr STOYANOV Memorialı” futbol turnirında 1-ci eri hem “Üülen Basarabiya – 2024” geçici kuboonu kazandı Gagauziyadan “Kongaz” mini-futbol komandası, 2-ci eri aldı Taraklı rayonun Tvardița kasabasının komandası, 3-cü da oldu Kaul rayonun Moskovey küüyünün “Spartak” komandası. Turnirın hepsi prizörlarına verildi Diploma, medali hem paraTAA DERINDÄN
Taekwondo (3)

2024.01.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı

Gagauziyada geçti “Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı”, nereyi katıldılar Moldovadan, Gagauziyadan hem Türkiyedän 150-dän seedä sportçu hem trener. Komradın regional sport kompleksında geçän bu “Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı”n patronatları oldular Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsuluu hem Türkiyenin Taekwondo federațiyası. Türkiyenin delegațiyasında vardı 20 taekwondo sportsmenı, komandanın başkanı Ümit AL, Türkiyenin Taekwondo federațiyasının teknik direktoru Sedat ATILGAN hem trener Cengiz ANGIN. Lagerın uurlarından biriydi dä – sportçuların taekwondoda gelecek Evropa hem Dünnää çempionatlarına hazırlanması. “Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı”n açılışında pay aldılar Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL hem TürkiyeTAA DERINDÄN
sambo_
Canavar ayın (oktäbri) 6-10 günnerindä Kırgızistan respublikasının baş kasabasında Bişkekta geçti gençlär arasında sambo güreşindä dünnää çempionatı. Bu çempionatta pay aldılar 28 devlettän 400 sambocudan zeedä gençlär. Gençlär arasında sambo güreşindä bu dünnää çempionatında pay aldı Moldova Respublikasının 9 kişidän oluşan sambo komandası da, angısında vardılar Gagauziyadan sambocular – Aleksandr NEDU, Valentin ÇELENGİR hem Darya VLAH. Çempionatın 59 kg aarlık kategoriyasında güreşän Darya VLAH aldı bu çempionatın gümüş medalisini, taradap finalda Rusiyanın sambistkasına. Final yılunda bizim sambistkamız biri-biri ardı ensedi İordaniyadan, Kırgızistanda hem İzraildän güreşçiykaları. İkinci sambocumuz sa, Aleksandr NEDU,TAA DERINDÄN
erigina_1

2023.09.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Elena KILÇIK-ERİGİNA dünnää çempionatında edinci oldu

Suudi Araviya Krallıının baş kasabasında El-Riyadta geçän aar atletikada dünnää çempionatında, Moldova komandasında pay alan sportsmenkamız, Elena KILÇIK-ERİGİNA edinci oldu. Gagauziya duumalı Elena KILÇIK-ERİGİNA büüklerin arasında 81 kg aarlık kategoriyasında pay alıp, 235 kg toplayarak (koparma – 107 kg + itirmä – 128 kg), becerdi 2024 yılın aar atletikada dünnää çempionatında edinci eri almaa. Bu çempionatta 2024-cu yılda Parijda olan Olimpiadaya kvalifikațiya yapıldı.TAA DERINDÄN
gureşcilar_1
Ceviz ayın (sentäbri) 16-25 günnerindä Serbiyanın baş kasabasında Belgradta geçän serbest güreştä dünnää çempionatında iki anılmış gagauz güreşçisi Nikolay GRAHMEZ hem İvan İKİZLİ pay alêrlar. Moldova Respublikasından bu çempionatta sekiz güreşçi pay alêr: İgor KİKİOY (57 kg), Leonid KOLESNİK (61 kg), Maksim SALKUȚAN (65 kg), Nikolay GRAHMEZ (70 kg), Vasiliy DYAKON (74 kg), İvan İKİZLİ (86 kg), İon DEMİAN (92 kg) hem Radu LEFTER (97 kg). Bu çempionatta 2024-cu yılda Parijda olan Olimpiadaya putövkalar ortaya koyulacek. Başarılar sizä, çocuklar!TAA DERINDÄN