mozgoroy (6)

08.05.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BÖLÜMÜ, 874 KERÄ BAKILMIŞ

Çok beklenän “Mozgoroy” spektaklisinä premyera

Hederlez ayın 7-dä, Çadır kasabasında, “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusunda oldu çok beklenän “Mozgoroy” spektaklisinin premyerası. Spektakli koyuldu dramaturg Todur ZANETin hep o adta masallı pyesasına görä, angısı yazılı gagauz folklorun koraflarına.

Taa baştan lääzım urgulamaa, ani spektakli pek üüsek uurda geçti hem teatrunun bütün kollektivı, başlayıp direktordan hem rejisörlardan, aktörlardan hem aktrisalardan, taa hepsi tehnik zaametçilerinä kadar, bütün üreklerinihem cannarını koymuşlar, ani “Mozgoroy” spektaklisi pek üüsek uurda olsun. Hem oldu da!

Aktörlar, kendi kahramannarın aracılıylan, becerdilär göstermää hem önä sürmää spektaklidä annadılan kimi gagauz adetlerini, sıralarını hem evelki inanıçlarını. Teatrunun zaametçilerinnän enidän ömürä döndülär gagauzların evelki hem derin folklorunun kahramannarı: Mozgoroy, Topal Canavar, Cadı Babusu, Mır-Mır-Kotoban, Yoluk Saksan, Kara Garga, Rusali batü hem Rusalilär.

Spektaklidän sora aktörları sțenadan kutladılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem da Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Marina SEMENOVA. Ayırıca kutlamak sözünnän teatru zaametçilerinä hem zalda bulunan insannara danıştı pyesanın avtoru, anılmış gagauz dramaturgu, Türk Dünnäsının 1-ci pyesayarışmasının laureatı hem TÜRKSOYun “Dramaturg Haldun TANERın 100 yılına” medalisinin kavalerı, Akademik Todur ZANET.

Lääzım urgulamaa, ani Gagauziya Başkanı İrina VLAH Facebook sayfasında bu kutlamalar hem spektakli cannı yayında verildi: https://www.facebook.com/watch/live/?v=800085433963755&ref=watch_permalink.

“Mozgoroy” spektaklisini dünneyä getirdilär:

Oyuncular: Mozgoroy – Renat RADOV, Topal Canavar – Mihail GAGAUZ, Cadı Babusu – Lidiya GALAȚLI, Mır-Mır-Kotoban – Anatoliy RADULOV, Yoluk Saksan – Nataliya  MANASTIRLI, Kara Garga – Denis BABURİN, Rusali batü – Mihail  KONSTANTİNOV, Rusalilär – Elena  DANACI, Nataliya  İVANÇUK, Nataliya  LAZAREVA, Valentina GÜMÜŞLÜ, Valentina UZUN.

Rejisörlar: Mihail REZUNEŢ hem Anatoliy RADULOV.

Kompozitor: Konstantin DUŞKU.

Kostüm modelyerı: Lidiya TODİEVA.

Resimci: Dimitriy STEFOGLU.

İncäzanaat öndercisi: Mihail GAGAUZ.

Teatrunun direktoru: Mihail  KONSTANTİNOV.

Şafk: İvan GERGELECİ.

Ses: Yuriya TATARLI.

Not. “Mozgoroy” spektaklisini yaratmaa hem sțenaya koymaa, nicä da taa ileri Jan-Baptiste MOLİERin “Gülüntü kukonalar” spektaklisini bu teatruda göstermää, kolaylık verdi “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakon, angısını hazırladılar hem Gagauziya Halk Topluşuna kablettirdilär deputatlar Ekaterina JEKOVA, Elena KARAMİT hem Mihail JELEZOGLU.
mozgoroy (1)
mozgoroy (2)
mozgoroy (3)
mozgoroy (4)
mozgoroy (5)
mozgoroy (7)

BİR CUVAP YAZIN