invest_1

10.10.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 674 KERÄ BAKILMIŞ

Çok laf dermendä hem… romınca “Ekonomika Forumun”da

Bütündünnä gagauzların sıradakı VI-cı hem VII-ci Kongresi erinä, Canavar ayın (oktäbri) 7-8 günnerindä Gagauziyada genä geçti “Ekonomika Forumu”, bu kerä sekizincisi – “INVEST GAGAUZIA-2022”. Nicä dä buna kadar, “Ekonomika Forumu” hep o erdä (ekspluatațiyaya verilmemiş Türkiyenin tarafından yapılan stadionda) hem hep o kaluplarda yapıldı.

Açıklandı, ani “INVEST GAGAUZIA-2022” sırasında pay aldılar 20 devlettän 600 kişiya yakın. Gagauziya öndercilerinin, primarlarının, biznesmennarın katılmasından kaarä, bu forumda pay aldılar Moldovada bulunan büükelçilär hem diplomat misiyaların deputatları, eski premeyr-ministrularlan ministrular, türlü işadamnarı. Türkiye tarafından forumda pay aldılar Moldova Türkiye Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Türkiyedän iş adamnarı.

“INVEST GAGAUZIA-2022” forumun sade başlıı gagauzluklan ilgiliydi, çünkü Başlayıp Gagauziya Başkankasından İrina VLAHtan, açılışta nasaat edennär hepsi romınca lafettilär, sansın Forum Gagauziyanın göbeendä bulunmaarmış gibi.

Belliki forumda genä, nicä dä ilk edisindä, hep o gözäl nasaatlar ötärdilär: “Gagauziya investițiyalar için açıktır!”, “Gagauziyaya lääzım investițiya çekmää!”, “Gagauziya Evropaya dönsün da orada en baş partnörları bulacek” hem taa çok “faydalı” laflar. Hepsi nasaat edennär annadardılar nicä var nicä Gagauziyada çok para kazanmaa kendilrinä, kimär kerä aklılarına getireräk, ani işçileri da birazçık kabledeceklär, ölä nicä ter-su içindä, sonadan süzülüp, katır gibi işleerlär bir yabancı fabrikada, ani ilktän süzdü Moldovanın Belț kasabasının insannarını da sora, Komratta erleşip, Gagauziya insannarını süzer.

Gagauzlarda var bir söleyiş: “Çok laf dermendädir!” Onun maanası bir – boş lafetmelär hem boş sözlär, çünkü dermen işleer, kalana dı aylak durêrlar. İki günün içindä sürtän “INVEST GAGAUZIA-2022” forumunu siirederäk hem sesleyeräk, hep bu söleyiş raada brakmazdı, çünkü yakacaksız hem işsiz kalan insannara burada sölenän laflardan hiç bir faydası da yoktu. Bir da, sansın gagauz dilini gülmää alarak, “Ekonomika Forumu”  romınca geçti. İki günün içindä sürtän “INVEST GAGAUZIA-2022” forumunda , en aazdan Gagauziya Başkankasının, gagauzça lafedilmesindän sora, o forumnarın GAGAUZ halkına hem GAGAUZ DİLİnä ne faydasıdır?

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN