covid_22.09.2021

22.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2823 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

22.09.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 283950; ölennär – 6617; alışannar – 268771.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7974:

Çadır rayonu – 2636;

Komrat rayonu – 4139;

Valkaneş rayonu – 1169.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 116867 (ölän – 3217);

karı kulluu – 165783 (ölän – 3388);

aar kalan karılar – 1186.

BİR CUVAP YAZIN