kongaz_recan (1)

01.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 117 KERÄ BAKILMIŞ

Dorin REÇANın Kongazda iki türlü buluşması

Baba Marta ayın 28-dä Moldova premyer-ministrusu Dorin REÇAN pay aldı bir biznes sırasında, angısını Evropa biznes-asoțiațiyaları ortaklıınnan hazırladı Gagauziyanın “Next” işadamnarın Asoțiațiyası, bildirer pravitelstvonun basın servici.

Moldovanın premyer-ministrusu Dorin REÇAN buluşmada urgıladı: “Vatandaşraımıza taa uygun yaşamak hem izmet vermäk için biz Evropayı evdä düzeriz. Moldova biznesmennarı da, bu sayıya Gagauziyadan olannar da, memleketin ekonomika uurunda ilerlemesindä hem iş erleri açmasında var Moldova pravitelstvosunun temel ortakları”.

Buluşmada pay aldı Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL.

Bizmesmennarlan buluşmaa geldii zaman, Moldovanın premyer-ministrusu Dorin REÇAN ansızdan taa bir buluşma yapmaa zorunda kaldı – bu kerä onun karşısına türlü soruşlarlan çıkan Gagauziyanın insannarınnan. O insannarın yanında vardılar Gagauziya Başkankanın yardımcısı İlya UZUN, Başkankanın danışmannarı Yuriy KUZNEȚOVA hem Mihail VLAH. Suruşların arasındaydılar Başkanka Evgeniya GUȚULun statusu hem Komrat-Kişinev ilişkileri için soruşlar da, angılarına, belliki, permyer-ministru cuvap vermedi.
kongaz_recan (3) kongaz_recan (4) kongaz_recan (5) kongaz_recan (7)

BİR CUVAP YAZIN