moldova_içişeriri (2)

24.04.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 2751 KERÄ BAKILMIŞ

DOST ZORLUKTA TANINÊR: TİKAdan medițina tertipleri yardımı

Komrat infekțiya bolnițasına yardım

Çiçek ayın (aprel) 22-dä  Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı (TİKA) getirdi Gagauziyada COVID-19 hastalarına deyni maasuz hazırlanan Komrat infekțiya bolnițasına koronavirusa karşı koymak için medițina tertipleri yardımı.

TİKA tarafından verilän yardımın içindä var: 500 medițina maskası hem 125 doktorlara deyni koruyucu gözlük.
Hepsi bu tertiplär koruyacek medi-țina izametçilerin saalıını, eni tipkoronavirusa ulaşan hastaları ilaçlarkana.

Nicä bildirdi TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU “Bu Türk halkından Gagauziyaya bu zor vakıtta bir kardaşlık hem dostluk yardımı, ani verecek kolayını eni tip koronaviruslan savaşmakta kendi saalıklarını riskä koyan vraçları hem başka medițina imetçilerini ulaşmaktan korumaa”.

Moldova İçişleri Ministerliinä yardım

Çiçek ayın (aprel) 23-dä,  Türkiye Respublikasının adından, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı (TİKA) verdi Moldova İçişleri Ministerliinä COVID-19 hastalıından korunmaa deyni medițina malları yardımını.

Yardımı vermäk sırasında pay aldılar Moldova İçişleri Ministrusu Pavel VOYKU, Moldova İçişleri Ministerliin baş sekretari Yanoş ERHAN, Türkiye Kişinev Büükelçisinin danışmanı Ahmet Zafer İZCAN, TİKA Kişinev  programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU.

Türkiye Respublikasının adından TİKA yolunnan Moldova İçişleri Ministerliinä verilän yardımın içindä var: 10 bin medițina maskası, 20 bin medițina eldiveni, 1000 litra el dezinfektantı, 250 doktorlara deyni koruyucu ekranı.

Yardımı vereräk TİKA Kişinev  programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU açıkladı, ani “Bu yardım Türkiye Respublikası Pravitelstvosu tarafından Moldovada koronavirus pandemiyasına karşı koymak yardımnar için maasuz ayıran paraya görä yapıldı”. Canabisi urguladu, ani “Türkiye Respublikası inanêr, ki bu yardım verecek kolayını koronavirusa karşı koymak akțiyalarda polițiyacıları korumaa”.
komrat_bolniyası (2)
komrat_bolniyası (4)
moldova_içişeriri (1)

Anaktar sözlär : , , , , ,

BİR CUVAP YAZIN