duz_ava_piter (1)

19.06.2024, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 159 KERÄ BAKILMIŞ

“Düz Ava” ansamblisi kendi ustalıını Sankt-Peterburg kasabasında gösterdi

2024-cü yılın Kirez ayın (iyün) 14-16 günnerindä Sankt-Peterburg kasabasında geçti IX-cu Halklararası “Dobrovideniye-2024” halk türküsü Festivali, angısında pay aldı Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” örnekli türkü hem oyun halk ansamblisi dä, bildirer Gagauziya kultura Upravleniyası.

IX-cu Halklararası “Dobrovideniye-2024” halk türküsü Festivalindä pay aldılar 2000-dän zeedä insan, angıları Rusiyanın hem ona dost olan devletlerin ansamblilerini temsil edärdilä.

Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” örnekli türkü hem oyun halk ansamblisi kendi ustalıını hem becerikliini gösterdi kasabanın Sobor meydanında olan konțerttä. Onnarlan bilä burada gösteri yaptılar Belarusiyadan, Burätiyadan hem Tatarstandan ansamblilär.

Halklararası “Dobrovideniye-2024” halk türküsü Festivalinä, siredici olarak, katıldılar gagauz diasporasından insannar, ani candan-ürektän yanı oldular Gagauzların en anılmış ansamblisindän.

“Düz Ava” örnekli türkü hem oyun halk ansamblisinnän bilä Dobrovideniye-2024” Festivalindä pay aldı Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA da.
duz_ava_piter (2) duz_ava_piter (4) duz_ava_piter (5) duz_ava_piter (7) duz_ava_piter (8)

BİR CUVAP YAZIN