konst_ptrot_15_02_2024 (2)_1

16.02.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 199 KERÄ BAKILMIŞ

Evgeniya GUȚUL: “Umudumuz var, ani bu diil politika işi”

Moldovada kuvettä bulunan “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyasının zaametinnän, Gagauziyadan ek paa vergisinin (EPV) kesmesinnän ilgil Moldovanın Vergi kodeksına yapılan diiştirmelerin dooru olmasını Gagauziya Moldova Konstituțiya suduna verdi, ama iş uzêêr.

Moldovanın Konstituțiya sudu artık dört afta Gagauziyanın bu danışmasını inceleer, ama, türlü sebeplär bulup, bir karar almêêr.

Dün, Küçük ayın (fevral) 15-dä olan oturuşunu Konstituțiya sudu genä erteledi.

Konstituțiya sudun önünä gelän barışçı gagauzların raatlı mitingını, önä çıkan tülü azarlamaklarlan molduvalılar, savaştılar darma-daan etmää. Polițiya da onnar bişey demedi, ama gagauz mitingçılarına ataka yapıp, dayttırdı oonarı.

Moldova Parlamentın deputatı Marina TAUBER açıkladı, anı “Konstituțiya sudun yanında barışçı akțiyasının azalarının üstüna ataka yapan polițiyacılar lääzım iştän atılsınnar”.

Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL yazdı: “Umudumuz var, ani sudun karar almasını uzatmak politika faktorlarına daynmêêr hem köstek koymayacek daavacılar dooru hem zakonnu karar alsınnar”.

konst_ptrot_15_02_2024 (1)_1

BİR CUVAP YAZIN