gutul_ceza_işi_1

28.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 257 KERÄ BAKILMIŞ

Evgeniya GUȚULun ceza işi suda yollandı

Moldovanın antikorupțiya prokuraturası bildirdi, ani başarmış Evgeniya GUȚULa hem “ŞOR” partiyasının ofisin sekretarinä karşı ceza işini da bu uurda dosyeyı suda yollamış.

Bu 68 tomnuk hem 329 sayfalık dosyeya görä Evgeniya GUȚULu hem “ŞOR” partiyasının ofisin sekretarini kabaatlı bulêrlar onda, ani 2019-2022 yıllarında sistema uurunda, prestupniklär tayfalarından kabledilän hem esaba alınmayan paraları Moldovaya sokmuşlar.

Bundan kaarä Evgeniya GUȚULa kabaat atêrlar onda da, ani “ŞOR” partiyasının kimi erindeki bölümnerinä koordinațiya yapmış.

Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV açıkladı, ani “acılan ceza işi – bu bir düzmä hem yapıntı iş! Bunun uuru – ” Gagauziya öndercilerini korkutmaa”.

Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL sa bildirdi, ani “ Sandunun emirinä görä prokuratura düüşer sade onnarlan, kim kendi memleketinä yaşamayı islää yapêr, insannarın hayrı için çalışêr hem pravitelstvonun kötülüklerinä karşı koyêr”.

Kolaj – point.

BİR CUVAP YAZIN