stoyanoglu_al_1

28.09.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 167 KERÄ BAKILMIŞ

Evropa Birliin teklifleri “kabaatsızlık prezumpțiyası”ndan üstün oldular

Ceviz ayın (sentäbri) 26-da Moldova Prezidentı imzaladı Emiri, angısına görä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu Baş prokurorluk işindän çıkardı.

Prezidenturanın açıkladıı  pres-relizdä sölener, anı bu yapıldı “Având în vedere că pronunțarea unei decizii de către instanțele judecătorești pe constatarea legalității eliberării din funcție a lui Alexandr Stoianoglo de către CSP este tergiversată, semnarea decretului vine în contextul recomandărilor Uniunii Europene de a asigura suplinirea funcției de Procuror General și a obligațiilor Republicii Moldova de a îndeplini condiționalitățile din sistemul justiției” (Esaba alarak, ani Aleksandr STOYANOGLUnun PÜS tarafndan iştän alınması uurunda  sudların kararları geç kalêr, Emirin imzalanması yapılêr Evropa Birliin tekliflerin çerçevesindä, Baş ptokurorun serviçin yapılması hem Moldova Respublikasının yustițiyasının isteyişinä görä).

Moldova Prezidentın Maya SANDUnun bu Emiri Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları tarafından daavaya verilecek.

Aleksandr STOYANOGLUynun advokatı Vasiliy GAFTON açıkladı “Bu Emirin yazılarını inceleeriz da, kesinniklän var nicä söleyelim, ani onda birkaç administrativ ezilmeklär var… Biz bu emiri mutlaka daavaya verecez”.

Aleksandr MURAVSKİY, Moldovanın eski vițe-prim-ministrusu Prezidentın bu Emiri için: “…biz artık unuttuk ne o dooruluk. Bu emir –dooruluu sölämedään, büünkü kuvetlerin zakonnara tükürmeklerin göstermesi”.

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLU kendisini bişeydä kabaatlı saymêêr da diil bir kerä açıkladı, ani bu iştä Maya SANDU ona politikalı baskısı yapêr.

BİR CUVAP YAZIN