fulger_1

26.06.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 5471 KERÄ BAKILMIŞ

“Fulger” speţnaz poliţiya Birliin sport salonun TİKA tarafından enilendi

Kirez ayın 23-dä Kişinevda oldu ofiţial açılış Moldova Respublikasının içişleri Ministerliin “Fulger” speţnaz poliţiya Birliinin sport salonuna, ani TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) yardımınnan enilendi hem tertiplendi.
fulger_3

Ofiţial açılışta pay aldılar Moldova Respublikasının içişleri mimistrusu Alexandru JİZDAN, T.C. Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN, “Fulger” speţnaz poliţiya Birliin komandiri Vasile İVAS hem başka temsilcilär.

Açılışta ministr Alexandru JİZDAN şükür etti Türkiye Respublikasına o yardımnar için, ani yapılêrlar Moldova poliţiyasının etiştirilmesindä. Canabisi urguladı, geçän yılın 15 Temmuz (Orak ayı – nışan “AS”) devrim denemesini basmakta Türkiye speţnaz poliţiyası büük eri aldı. Alexandru JİZDAN urguladı, ani iki devlet arasında bu uurda işbirliin ilerlemesini yınanêr.
fulger_2

Sport salonun ofiţial açılışında Moldova Respublikasının içişleri ministrusu  Alexandru JİZDAN verdi T.C. Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇa “Fulger” speţnaz poliţiya Birliinin maasuz medalisini.

Not. Moldova Respublikasının içişleri Ministerliin “Fulger” speţnaz poliţiya Birlii kuruldu 1991-ci yılda. Büünkü günda 400 kişiya yakın insanı var. Moldovanın içindä barışı hem raatlıı korumakta en büük eri kaplêêr.

BİR CUVAP YAZIN