Teatru_avtobus (3)

28.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BÖLÜMÜ, 1376 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauz Dili Fondu”ndan Teatrularımıza birär avtobus verildi

Orak ayın (iyül) 28-dä, Komrat Kultura Sarayının önündeki meydanda olan sırada, Gagauziyanın iki teatrusuna da (“Dionis Tanasoglu” Gagauz Milli teatrusu hem “Saveliy KÖSÄ” Komrat munițipiy teatrusu) verildi birär avtobus. Bu işi yapmaa deyni kolaylık oldu 2018-ci yılın Canavar ayın (Oktäbri) 16-da Gagauziya Halk Topluşu tarafından kabledilän  “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonuna görä, angısını hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU.

“Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonuna görä kuruldu hem çalışêr “Gagauz Dili Fondu”, angısının parasınnan da bu iki avtobus (“Kıng Long” hem “Mercedes Sprınter”) satın alındılar.

Avtobusları kabletmää deyni meydana geldilär teatruların öndercileri, aktörları hem tehnika zaametçileri. May hepsi aktörlar giyimliydilär teatru kostümnarına, ne verdi yortulu koloritı bu sıraya.

Kendilerinin avtobusları şindi verecek kolayını teatrular gastrolilerä hem halklararası festivallerä raat çıksınnar da yaratmaklarını insannara hem dünnääya göstersinnär.

Avtobuslardan anaktarları verildilär teatruların direktorlarına: “Kıng Long” avtobusundan Mihail KONSTANTİNOVa (“Dionis Tanasoglu” Gagauz Milli teatrusu), “Mercedes Sprınter” avtobusundan sa Denis PINTÄya (“Saveliy KÖSÄ” Komrat munițipii teatrusu).

Avtobusları vermä sırasında pay aldılar Gagauziya Başkanınnan İspolkom azaları hem “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun avtorları  GHT deputatları Ekaterina JEKOVAylan Mihail JELEZOGLU.

Patertlär: vlah.md
Teatru_avtobus (5)
Teatru_avtobus (4)

BİR CUVAP YAZIN