kristina_prezent (1)

03.05.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 279 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz literaturasına taazä kan – Kristina KOÇAN

Çiçek ayında “Pontos” basım evindä tipardan çıktı genç gagauz poetesanın Kristina KOÇANın literatura dünnäsında ilk kiyadı “Seslä, canım…”, angısında toplu kendisinin gagauz dilindä yaratmakları, rus dilinä hem rus dilindän çevirmelär.

Kristina KOÇANın “Seslä, canım…” kiyadının prezentațiyası oldu Komrat Pötr Draganov adına Regional bibliotekasında, nereyi toplandılar poetesanın yakınnarı, gekdilär anası-bobası – Tatyana hem İvan KOÇAN, dädusu hem malisi – İvan Petroviç hem Anastasiya Petrovna BOGDAN, literatura uurunda zaametçilär, bibliotekacılar, muzeycilär hem başka kultura insannarı.

Kiyadın hazırlanması hem dünneyä gelmesi için annadarak, Kristina KOÇAN şükür etti akademik hem yazıcıya Todur ZANETä nasaatlar hem yardım için hem hepsi insannara, ani havezlän yardım ettilär laflan, jestlän, işlän, duaylan bu kiyat dünneyi görsün deyni.

Ondan sora avtoru kutladılar Komrat Pötr Draganov adına Regional bibliotekasının direktoru Mariya NEDÄLKOVA, Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, ATATÜRK türk bibiliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU, kiyadın redaktoru Todur MARİNOGLU hem başkaları.

Lääzım urgulamaa, ani bu kiyada girän Kristina KOÇANın peetlerini pek gözäl rus dilinä çevirmiş Rusiyanın Ufa kasabasından yazıcıyka Kristina ANDRİANOVA-KNİGA.

Not. Koçan KRİSTİNA duudu Beşalma küüyündä 1991-ci yılda, Baba Marta ayın 1-dä. Onbir yaşındaykan, aylesinnän bilä, Komrat kasabasına geçti. Komratta üürendi D. Karaçoban adına teoretik liţeyindä, D. Savastin adına resim şkolasını bitirdi. Moldova  Devlet Agrar universitetın ekonomika fakultetını başardı. Meraklanêr incäzanaatlan – yazêr peet hem beener resimnemää.

Çalıştı “Hakikatın sesi” gazeta için, yardım etti Bibliya tekstlarını gagauz dilinä çevirmää. Şiirleri “Oguz sesi”,  “Sabaa yıldızı” jurnallarında, “Ana Sözü”, “Hakikatın sesi” gazetalarda tiparlandı. Annatmaları “Hakikatçıların sesi” toplumunda, “Ayna” hem “Gagauz yazıcılar birlii” jurnallarında tiparlandı. Peetleri çevirildi rus dilinä 2021 yılda da çıktı rus jurnallarında «Ватандаш», «Бельские просторы», «Веретено».

“Akademiya Rumeli” proektında (Edirne, 2014 yıl), Türkiyada ilk Türk dünnääsı Genç yazıcıların buluşmasında (İstanbul, 2017 yıl) pay aldı. “Meras” proza yaraşmasında aldı ikinci erin ödülünü (2015 yıl). Gagauziyanın 20-ci yıldönümünü peet yarışmasında “Yaşasın halkım” peeti üçüncü eri aldı (2014 yıl).
kristina_prezent (2) kristina_prezent (3) kristina_prezent (5)

BİR CUVAP YAZIN