kolsa

07.11.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KOMPOZİTORLAR BÖLÜMÜ, 279 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz Milli Gimnasını muzakısın avtoru Mihail KOLSA 85 yaşında!

Kasım Günündä, Kasımın 7-dä anılmış gagauz kompozitoru, muzıka hem folklor araştırmacısı, Gagauz Milli Gimnasını muzakısın avtoru Mihail KOLSA 85 yaşını tamamnêêr.

Mihail KOLSA duudu 1938-ci yılda Kasımın 7-dä Komratta. 1949-cu yılda onun aylesini Sibirä, Kurgan bölgesinä kaldırdılar. 1956-cı yılda orada, Sibirdä, Çaşa küüyündä başardı şkolayı hem hep o yılın KOLSA aylesi Moldovaya döndü.

Armatasını yaptıktan sora Mihail KOLSA girer üürenmää Kişinev muzıka uçilişçesinä da 1968-ci yılda başarêr onun teoretika bölümünü. 1971-ci yılda o başardı Kişinev konservatoriyasını. 1983-cü yıladan Kişinevun “St.Neaga” muzıka uçilişçesindä muzıkayı üüreeti.

1982-ci yılda Mihail KOLSA SSRB hem Moldova kompozitorlar Birliin azası oldu. 1991-ci yılda Moldova Filarmoniyasında “Kadınca” ansamblisindä işlemää başladı. 1993-1996 yıllarda ansamblinin başı oldu.

1997-ci yıldan beeri 2010-cu yıladan Türkiyedä, Ankarada Gazi Universitetında muzıka bölünüdä çalıştı.

Mihail KOLSA çok yıllar gagauz muzıka folklorunu topladı. 1980-ci yılda, Moskvadakı «Мелодия» firmasında o çıkardı bir plastinka «Музыка гагаузов». 2002-ci yılda o genä çıkardı bu yaratmaları, ama artık CD disklarda.

Kompozitor olarak, Mihail KOLSA pek çok muzıka yarattı, siyutalar hem hor için türkülär, gagauz poetların peetlerinä türkü yazdı.

Hazırladı hem çıkardı “Türkülär” (1989) hem “Türkülär. Korolar” (1995) kiyatlarını. Çok muzıka araştırma yazıları yazdı hem tiparladı.

Mihail KOLSA çok yıllar gagauz avtonomiyası için çalıştı. Taa Sovet vakıdında avtonomiyanın lääzımnıı işin annadardı genç gagauz yazıcılarına. Bu üzerä da KGB tarafından baskı altında bulundu.

1990-cı yılda, Gagauz Respublikasının kurulma günnerindä, gagauz poetı Todur ZANETlän baraba Gagauz Milli Gimnasının muzıkasını yazdı. 1990-cı yılda, Orak ayın (iyül) 22-dä Gimn gagauz halkın Üstolan kongresindä kabledildi.

BİR CUVAP YAZIN