prost_olmak_pazarı

11.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, FOLKLOR, KULTURA BÖLÜMÜ, 3816 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada Prost olma pazarını baktılar

Baba marta ayın 10-dä Hristian klisä kalendarinä görä Prost olma pazarı bakıldı. Bu gün Büük oruca (Paskellä orucuna) girmää deyni hazırlanmak Piinir aftasının son günüydü.

Prost olma pazarında hepsi uşaklar savaşêrlar toplanmaa ana-boba evinä, prost olmaa deyni.

Prost olmak bölä geçer: herkezi “Prost et beni!” deyeräk, karşı tarafın elini öper, o kişi da deer: “Bän prost ederim – Allaa da prost etsin! (Allaa prost edecek!)”. Sora giderlär komuşulara hem saadıçlara da prost olmaa.

Bu Hristian yortusuna karışêr eski gagauz adeti da – ateştän atlamaa. Büüklär kendileri atlêêrlar. Küçük uşakları kucaklan ateş üstündän geçirerlär. Evellär bu yapılarmış pirelerdän, kehlelerdän hem başka bitlerdän kurtulmak için. Şindi sa şennenmäk için yapılêr. Ateşi atlarkan baarêrlar: “Silkinsin pirelär, silkinsin kehlelär – kalsın ateşä!”

Prost olma pazarı avşamsı uşaklar yımırta hamnêêrlar: süüş yımırtayı, kapçıını soyup, iplän baalêêrlar yukarı, ölä, ani uşaklar dizçä çöktüünän yımırta olsun onnarın aazlarının uurunda. Sora yımırtayı sallêêrlar da uşaklar elsiz lääzım onu dalasınnar.

Foto – arhivımızdan

BİR CUVAP YAZIN