bibliotekaci_bulusmasi (1)

02.07.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 178 KERÄ BAKILMIŞ

Geleceklerdä bibliotekacı olannarlan buluşmak

Hederlez ayın 29-da Komrat Pötr Draganov adına Regional bibliotekasında Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA buluşmtu “Mihail Çakir” adına pedagogika kolecın “Biblioteconomie si asistenta informationale. Calificarea Bibliotecar” (“Bibliotekacılık hem informațiya yardımcılıı. Bibliotekacı kvalifikațiyası”) birinci kursun üürencilerinnän.

Buluşmada urgulayarak, ani Gagauziyada büünkü gündä 35 bibliotaka ver, Marina SEMENOVA söledi, ani Gagauziya kultura Upravleniyasının hem “Mihail Çakir” adına pedagogika kolecın ortak çalışmasınnan, kuruldu bu zanaatın 1823 nomerli grupası, neredä üürener gelecektä bibliotekacı olacek 27 kişi. Canabisi urguladı, ani Moldovada bibliotekacılık uurunda artık 15 yıldan zeedä kadra hazırlanmêêr.

Bundan kaarä, soruş-cuvap alış-verişi da yapıldı, neredä taazä üürencilerä onnarın zanaatı uurunda cuvaplar verildi.
bibliotekaci_bulusmasi (2) bibliotekaci_bulusmasi (3)

BİR CUVAP YAZIN