GagauziyaLand (1)

15.05.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 393 KERÄ BAKILMIŞ

Genä köstek – bu kerä “GagauziyaLand” dinnenmä hem şennenmä parkına!

2023-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 25-dä Kongaz küüyündä başladılan “GagauziyaLand” dinnenmä hem şennenmä parkın yapılması Moldova tarafından kösteklenmää başladı – bu kerä Moldova Milli ekologiya inspekțiyası tarafından.

Nicä belli oldu bu günnerdä, Moldova Milli ekologiya inspekțiyası inkär gelmiş “GagauziyaLand” dinnenmä hem şennenmä parkın yapılmasının lițenziyasını uzaltmaa. Bu iş köstek olêr, nicä taa ileri açıklandıydı, bu parkın Kirez ayın (iyün) 1-dä açılmasına.

Çiçek atın (aprel) 30-da, bu köstä karşı koymak için, “GagauziyaLand” yapılan erdä insannar protesta çıktılar. Protestta pay aldılar Gagauziya öndercileri hem erindeki kuvetlerin temsilcileri, Moldova Parlamentının hem Gagauziya Halk Topluşun deputatları, başka kişilär.
GagauziyaLand (3) GagauziyaLand (4)

BİR CUVAP YAZIN