fudjikura_1

22.03.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 488 KERÄ BAKILMIŞ

İşçilerini sokaa atıp, “Fudjikura” Komrattan da taşınacekmış

Cümneyä açıklandı, ani Yaponiyanın “Fudjikura” kompaniyası, 100-dän zeedä işçisini sokaa atıp, Komratta kendi fabrikasını kapêêr.

İsteeriz aklınıza getirmää, ani açan 2018-ci yılda “Fudjikura” kompaniyası, Belț kasabasından hepsi insan kuvetlerini süzmektän sora, Komrada taşınmaa başladı, biz sölediydik, ani, Gagauziya insannarının kuvetlerini süzmektän sora, burasını da brakacek. Bizi ozaman Gagauziyada kuvettä bulunannar işitmää istämedi. Taa da beter, bu kompaniyayı kendi kanadı altına aldıydı ozamankı Gagauziya Başkankası, da, boşaldıp erleri hem skladları, bu kompaniyaya türlü kolaylıklar yaptı.

Açan pandemiya zamanında hepsinin çalışması zapa altına koyulardı, hep o Başkankanın izininnän burada insanarı işledärdilär: https://anasozu.com/komratta-protest-edennar-ya-hepsina-yada-hic-birina-gagauziya-baskan-dun-oldu-bir-titsi-durum/

Şindi sä, bir maamilä suratı sebepi bulup, neçin saydı, “Fudjikura” buradan da taşınacek.

BİR CUVAP YAZIN