gida_2

27.10.2015, tarafından yazılı , EKONOMİKA, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 5876 KERÄ BAKILMIŞ

İyelecek malların güvennii çorbacılıında seminar

Canavar ayın (oktäbri) 21-23 günnerindä Kişinevda oldu halklararası bir seminar – “Moldova Gıda Güvenliği Yönetimi Eğitimi” (“Moldovada iyelecek malların güvennii çorbacılıında üüredicilik”). Bu seminar yapıldı “TİKA Balkannar hem dou Evrupa devletleri iyelecek malların hem yaşamak güvenniindä yardım etmäk programası” çerçevesindä.

TİKAnın programasına görä, seminar Türkiyenin İyelicek mallar, Çiftşilik hem Hayvancılık Ministerliin hem Moldovanın Milli iyelecek malların güvennii Agenstvosunun işbirliinnän yapıldı.

Nicä açıkladı TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN: “Seminara Moldovanın Milli iyelecek malların güvennii Agenstvosunun 50 speţialistı katıldı. Onnara deyni Türkiyedän profesorlar hem bilim doktorları lekţiya okudular. Lekţiyalarda, teoriyadan kaarä, praktika uurunda da kurslar verildi: iyelecek malların güvennii hem çorbacılıı, süt gigienası, yımırta gigienası, kuş eti gigienası, hayvan eti gigienası, kesim kombinatlarda uygulamalar”.

Seminara katılannara çiftllik çalışmalarında hem iyecek malları büütmesindä Evropa Birliin normaları annadıldı. Bu üüredicilik programasınnan büüdennerin iç hem dış pazarlarına mal satmaları uurunda yol gösterildi hem bilgi verildi.

Üüredicilik programasının sonunda en başarılı speţialistlara serttifikatlar verildi. Sertifikat vermä sırasında pay aldılar Moldovanın çifçilik ministerliin hem Moldovanın Milli iyelecek malların güvennii Agenstvosunun öndercileri, Moldovada donor kuruluşların temsilcileri, çiftçilik uurunda bilim doktorları, Moldova TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin zaametçileri h.t.b.

BİR CUVAP YAZIN