gagauziya_prası_3

19.01.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 268 KERÄ BAKILMIŞ

Kestilär, keserlär hem kececeklär dä

Moldovada kuvettä bulunan “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyasının adamnarı Gagauziyanın bücetından taa bir parça keserlär, bu kerä cümnenin yaşlı hem kusurlu insnnara yardım edän cümne zaametçilerin ödeklerini.

Demää, ani Moldovada kuvettä bulunan PAS partiyası sade Gagauziyadan azetmeerlär – bu biraz yannış olacek. Onnar azetmeerlär hepsindän, kim onnarın önündä dişçä çökmeer hem kendi bakışlarını açıktan hem seçimnerdä gösterer. Ama, belli ki, taa çok Gagauziyadan hem gagauzlardan açıktan kesip iyerlär.

Bıldır Moldova kuvetleri hiç buruşmadaan, açıkçasına, kesti Gagauziyadan ek paa vergisini (EPV). Şindi dä, genä ölä hiç buruşmadaan, açıkçasına, bildirdi, ani keser cümnenin yaşlı hem kusurlu insnnara yardım edän cümne zaametçilerin ödeklerini. Ama bu işi, neçin sa yapêr sade Gagauziyada hem Kişinev munițipiyasında da başka erlerä dokunmêêr.

Gagauzlarda ver bir laf: Kim bizdän azetmeer – gebersin dä kurtulsun. Acaba işi buna mı götürerlär?

BİR CUVAP YAZIN