kipcak_usak_bascasi (6)

01.09.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 6419 KERÄ BAKILMIŞ

Kıpçak küüyündä Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçası açıldı

Harman ayın (avgust) 28-dä Gagauziyanın Kıpçak küüyün klisesinin kurbanınnan hem küüyün kurulmasının 225-ci yıldönümün ilgili yortulu kutlamaları çerçevesindä burada eni bir uşak başçası açıldı. Uşak başçasını Türkiye Respublikası TİKA (Türk İşbirlii hem Kordinaţiya Agenstvosu) yolunnan yaptı hem Türk halkından Gagauz halkına baaşış olarak verdi. Bu uşak başçasına Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın adı verildi.
kipcak_usak_bascasi

Kıpçak küüyü – Gagauziyanın en büük küülerindän birisi. Büünkü gündä burada 10 binä yakın insan yaşêêr hem bitki yıllarda burada, Gagauziyanın başka küülerinä bakarak, en çok uşak duêr. Onuştan uşak başçalarına küüyün büük zoru var. Bu problemayı çözmää deyni Kıpçak küüyün primariyası yardım için danıştı TİKAya. TİKA da, proektı inceleyip, karar aldı uşak başçanın yapılmasında, enilenmesindä hem tertiplenmesindä yardımcı olmaa. Büün bu uşak baçası oldu ilk uşak başçasını, ani Moldovanın hem Gagauziyanın baamsızılıı zamanından beeri enidän yapıldı. Uşak başçası 100 uşaa birdän kabledecek.
kipcak_usak_bascasi (5)

Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçasının ofiţial açılışında pay aldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Türkiye AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin KOCABIYIK, Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, TİKA Kişinev Kordinatoru Canan ALPASLAN, Kıpçak primarı Oleg GARİZAN, Gagauziya İspolkon hem Halk Topluşu temsilcileri, kıpçaklılar.

Açılış sözünü tutarak Kıpçak primarı Oleg GARİZAN şükür etti soydaş türk halkına hem TİKAya bu büük yardım hem baaşış için. O açıkladı, ani “Kıpçak küüyün Sovetinin kararınnan bu uşak başçasına Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın adı verildi”.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıkladı, ani bu eni uşak başçanın açılması verecek kolayını Kıpçak küüyün uşak başçaları uurunda zorlukları karşlamaa. Canabisi da şükür etti TİKAya hem Türkiyeyä o yardımnar için, ani Gagauziyaya yapılêr.

Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL urguladı, ani uşakları lääzım etiştirmää ölä, ani onnar kendi ayakları üstündä durabilsinnär: “Uşakları etiştirmenin yolu  uşak baçalarından geçer. Kendi aralarında, buralarda ne kadar mutlu yaşarsalar hem büüvärselär gelecektä da o türlü mutlu insannar olabilirlär. Biz bu bilinçlän yola çıkêrız. Gagauz Yeri önetimi da bu bilincä saabi. Türkiye olarak elimizdän gelän yardımı her zaman kardaşlarımıza göstermää çalışêrız. TİKA ne yaparsa yapsın her zaman en iisini yapar. Prezidentımızın da adının verildii çok gözel bir yaratmak, Gagauz halkının izmetindä olacak”.
kipcak_usak_bascasi (4)

Türkiye AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin KOCABIYIK, Türk halkın Gagauz halkını çok sevdiini belelerteräk, Türkiye Prezidentı ERDOĞANın  hem Türkiye Başbakan Binali YILDIRIMın selamnarını Kıpçak halkına getirmesini söledi. Hüseyin KOCABIYIK urguladı, ani TİKA var Türkiyenin en önemni kuruluşlarından birisi. Hüseyin KOCABIYIK dedi: “Bu uşak başçası iki soydaş halkın çok annamnı bir yaratması olarak ortaya çıktı. Okul öncesi üüredicilik terbiedilmesi uşaklarımız için çok önemni. Okula gitmedään öncä uşak başçası üürenmesini alan uşak bütün yaşamasında başarılı bir üürenmäk ömürü yaşêr. Gözäl bir yaratmak kazandırılmış. Hepsinä, kim bunun için çalıştı şükür ederim”.

TİKA Kişinev kordinatoru Canan ALPASLAN kendi sözündä dedi: “Uşak başçasına Prezidentımızın adını koymaa teklif edildiinän çok duygulandık. Dün burada Türk Halkları Kongresi düzennendi. Kongrestä Türkiyeyä açık cannı yardım mesajları yollandı. Bu mesajlar, bu yaratmalar bizim kardaşlıımızın en konkret örnää. Biz, sözdä diil, özdä kardaşız. Biri-birimizi yalnız brakmêêrız. Büün da gözäl bir işbirlii sonucu buradayız. Uşak başçasamızın da geleceemiz olan uşaklarımıza en ii uurda izmet vermesini düşünerim”.

Not. TİKAnın Gagauziyada üüredicilik uurunda örüttüü çalışmalar çerçevesindä yakında Komrat kasabasında bir uşak başçasının açılmasını hem 12 bin insan olan Kongaz küüyündä bulunan Türk-Moldovan liţeyin izmet binasının remontunun tamamnaması plana koydu.

BİR CUVAP YAZIN