byust_tanas_sirit

18.01.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 585 KERÄ BAKILMIŞ

Kiriyettä Dionis TANASOGLUya byust açıldı

Büük ayın (yanvar) 13-dä Gagauziyanın Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına gimnaziyanın aulunda açıldı bronzadan byust gagauzların anılmış yazıcısına Dionis TANASOGLUya.

Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına gimnaziyanın aulunda yazıcının byustunu kurmaa deyni Gagauziya Halk Topluşun Kiriyet küüyündän deputatına Mihail JELEZOGLUya bir tekliflän danıştı bu gimnaziyanın gagauz dili hem literaturası üüredicisiykası Anna Kirilovna GÜMÜŞLÜ. Nedän sora, GHT deputatı Mihail JELEZOGLU Gagauziya öndercilerinä bu işlän danıştı da Gagauziya İspolkomu proekt için gagauz halkın paralarından para ayırdı.

Lääzım urgulamaa, ani yazıcı Dionis TANASOGLUnun ana-boba evi durardı taman o erdä, neredä büün gimnaziya bulunêr da byustun burada açılması halizdän bir simvoldur.

Dionis TANASOGLUnun byustun açılış sırasında pay aldılar Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına gimnaziyanın üüredicileri hem üürencileri, Gagauziya Başkankası İrina VLAH, GHT deputatı Mihail JELEZOGLU, Gagauziya Bilim Merkezin zaametçileri, politikacılar hem başka insannar.
byust_tanasoglu (1)
byust_tanasoglu (2)

BİR CUVAP YAZIN