selda_ozdenoglu_2

29.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 4192 KERÄ BAKILMIŞ

Kişinev TİKA Koordinatoruna Selda ÖZDENOĞLUya Moldovanın “Şan ordenı” verildi

Moldova Prezidentı İgor DODONun Kararına görä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoruna Selda ÖZDENOĞLUya Moldovanın en üüsek ordennnarından birisi – “Şan ordenı” – verildi.

Baba Marta ayın 20-dä, Moldova Prezidentın enilenmiş binasında devlet ordennarın verilmä sırası oldu. Sırada Prezident İgor DODON urguladı, ani “Şan ordenı” veriler TİKA Kişinev  programaların Koordinatoruna Selda ÖZDENOĞLUya onun Türkiye hem Moldova arasındakı “strategiyalı ortaklık” uurunda dostluk ilişkisinä çalışması hem TİKAnın Gagauziyada hem Moldovada gerçekleştirdii başarılı proektlarında rolü hem ii neetli katkıları için.

Eridir urgulamaa, ani 2018-ci yılda Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞANın Moldovaya hem Gagauziyaya 20 yıl aradan sora ilk kerä gelmesindä Türkiye hem Moldova arasında Strategiyalı işbirlii Ortaklık annaşması imzalandı. Ozaman taa bir kerä açıklandı, ani Moldovada saalık, üüredicilik, cümne hem öndercilik altyapıların uurunda hem çiftçilik sektorunda 25 yılın içindä TİKA 400-dän zeedä proekt başardı. Bunnarın arasında var son yıllarda Gagauziyada enidän yapılan bolnițalarlan uşak başçaları hem TİKA tarafından Moldova Prezidenturasının binasının enişlinmesi hem orayı mebel erleştirilmesi da.

Moldovaya hem Gagauziyaya vizitında Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Moldova Prezidenturası binasının hem Gagauziyada 56 yataklı “Aziz SANCAR” adına alıştırma hem diagnostika korpusun açılışını yaptı.

“Şan ordenı” kabledän TİKA Kişinev  programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, redakțiyamızın kutlamalarını kablederäk, urguladı, ani bu ordenı diil kendisinä, ama bütün Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın dooru hem açık candan çalışmaların saygısına kableder.

Not. Biz, “Ana Sözü” gazetasının redakțiyası olarak candan-ürektän kutlêêrız Selda ÖZDENOĞLUyu hem bütün Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıını bu Moldovanın üüsek devlet ordenınnan. Uzun ömür hem büük başarılar sizä dileriz! Saalık Allaa versin!!!

BİR CUVAP YAZIN