bir_vakit (1)_

27.06.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 102 KERÄ BAKILMIŞ

Kiyat eni, ideya – eski: “Bir vakıt varmış, bir vakıt yokmuş…” masal kiyadı çıktı

Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ömürä geçirilmesi çerçevesindä hem Gagauziya kultura Upravleniyasının yardımınnan çıktı kurt-kuş dinnääsınnan ilgili eni masal kiyadı – “Bir vakıt varmış, bir vakıt yokmuş…”

“Bir vakıt varmış, bir vakıt yokmuş…” masal kiyadın donaklanma ideyası alınmış Todur ZANETin hazırladıı hem 2017-ci yılda dünneyi görän 4 dildä yapılı olan 594 sayfalık “Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки» kiyadından, angısının donaklamasında kullanıldı Komrat “D. Savastin” uşak resimcilik şkolasının üürencilerin maasuz yapılan resimneri. Eni çıkan bu masal kiyadında da bu fikiri ödünç alarak, kiyadı hazırlayannar artık bütün Gagauziyanın, ani Valkaneş, Komrat, Çadır resimcilik şkolaların üürencilerin resiminerini kullanmışlar.

Maasuz bu iş için Gagauziyada “Kendi masalını resimnä” adlı bir konkurs yaradıldı, angısında üç boy üürencilerin arasında yarışma yapıldı hem en iileri seçildi:

8-9 yaş arasında

1-ci er – Olga UZUN, Komrat “D. Savastin” uşak resimcilik şkolası;

2-ci er – Nikolay VOVÇİK, Komrat “D. Savastin” uşak resimcilik şkolası;

3-cü er – Kseniya KÖLÄ, Valkaneş uşak resimcilik şkolası.

10-13 yaş arasında

1-ci er – Viktoriya STOYAMOVA, Çadır “D. Erbakan” uşak resimcilik şkolası;

2-ci er – Svetlana MACAR, Valkaneş uşak resimcilik şkolası;

3-cü er – Mariya TERZİ, Komrat “D. Savastin” uşak resimcilik şkolası.

14-17 yaş arasında

1-ci er – Aleksandra DİMOVA, Çadır “D. Erbakan” uşak resimcilik şkolası;

2-ci er – Mariya LARİONOVA, Çadır “D. Erbakan” uşak resimcilik şkolası;

3-cü er – Artöm NAVİN, Komrat “D. Savastin” uşak resimcilik şkolası.

“Kendi masalını resimä” konkursunda pay alannara hem hepsi uşaklara, kimin resimneri bu masal kiyadına girdi, Diplomnar hem baaşışlar verildi.

“Bir vakıt varmış, bir vakıt yokmuş…” masal kiyadın prezentațiyasında pay aldılar Gagauziyanın uşak resimcilik şkolaların üürencileri, direktorları hem üüredicileri, Gagauziya kultura Upravleniyasının zaametçileri, analar-bobalar.

Prezentațiyada Çadır D. Tanasoglu adına gagauz-rus teatrusu gösterdi bir masal pyesasını “Keçicik, angısı bilärmiş saymaa 10-na” (not.bilmeeriz kim çevirmiş bu adı gagauzçaya, ama rus dilindän kalyka taa uzaktan belli, çünkü gagauzça lääzım olsun – “Onadan saymaa bilän keçicik”).
bir_vakit (2) bir_vakit (3) bir_vakit (4)

BİR CUVAP YAZIN