mitrop1

26.01.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2334 KERÄ BAKILMIŞ

Komrat klisesinin 174-cü kurbanı bakıldı

Büük ayın (yanvar) 20-dä Komrat kasabasının İoan Vatizedici adına klisenin (sobor kuruldu 1840-cı yılda) kurbanı bakıldı. Bu ayozlu yortuyu kutlamaa deyni Gagauziyanın baş kasabasına geldi Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİR hem Moldovanın episkopları.

Mitropolit VLADİMİR o günü soborda yortulu liturgiyayı yaptı. Canasinä bu ayozlu iştä izmet ettilär Tiraspol hem Dubasar arhiepiskopu SAVVA, Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY, Edineţ hem Briçan arhiepiskopu NİKODİM, Kişinevun Feodoro-Tiron Çuflä karı manastırın duhovnii arhimandrit NİKOLAY (Roşka), Komrat rayonun kliselerin blagoçinnıyı protoierey Pötr KELEŞ, başka popazlar.

Yortulu liturgiya slujbasında klisedä vardılar Komrat primarı Nikolay DUDOGLU, Gagauziya Halk Topluşu başı yardımcıları Demyan KARASENİ hem Aleksandr TARNAVSKİY, Komrat Sovetin azaları, Komradın musaafirleri, sıradan insannar.

Liturgiya slujbasında sora, Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİRin emirinä görä,  “Komrat klisesinin kurbanı gününnän ilgili olarak hem hristiannıı kaavileştirmä çalışmaları için”, Tiraspol hem Dubasar arhiepiskopu SAVVA, verdi Nikolay DUDOGLUya ordenı “Klisä zaametleri için”.

Komrat klisesinin kurban günün avşamı kultura Evindä büük bir konţert oldu.

Not. Gagauziyanın Radio hem Televideniye cümne kompaniyası Komrat klisesindän yortulu liturgiyayı cannı yayında verdi.

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN