hram_comrat

28.01.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2031 KERÄ BAKILMIŞ

Komratta 3-cü klisenin köşä taşı koyuldu

Büük ayın 20-dä Komrat kasabasında 3-cü klisenin yapılması erindä ayozlu kruça kuruldu hem klisenin köşä taşı koyuldu. Bu klisä Ay İliya adına kurulêr.

Klisenin kurulmasına slujbayı yaptılar Tiraspol hem Dubasar arhiepiskopu SAVVA, Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY, Edineţ hem Briçan episkopu NİKODİM.

Ay İliya klisenin köşä taşı koyulma sırasında pay aldılar Komradın popazları, primar Nikolay DUDOGLU, Komrat Sovetinin başı Viktor VOLKOV hem başkaları.

Neettä var klisenin düzmesi için parayı klisenin kasasından almaa hem insannardan toplamaa. Biraz para verecek Komradın primariyası da. Taa ileri primariya bu uura kliseyä bir ektardan zeedä toprak verdi.

Havalar islää olursa klisyi başlayaceklar önümezdeki ayda düzmää.

BİR CUVAP YAZIN