cadir_yaratmak_evi_3

14.03.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1205 KERÄ BAKILMIŞ

Komratta olaceydı – Çadırda olacek

2018-ci yılın Baba Matra ayın 13-dä, büük bir yaamur altında (insan inançlarına görä – bereketli işä sayılêr) Çadır kasabasında Azerbaycan Respublikasının Gaydar ALİEV adına Fondun yardımınnan yapılacek Kultura-üüredici Merkezinin binasının temel atılmasının ofiţial sırası geçti.

Temel atılması ofiţial sırasında pay aldılar Moldova Prezidentı İgor DODON, Azerbaycan Prezidentın sekretariatının ilk danışmanı Alekper KULİEV, Gagauziya Başkanı hem İspolkom azaları, GHT Başı hem deputatları, Çadır administraţiyasının insannarı hem sıradan kişilär.

2017-ci yılın Kirez ayın (iyün) 21-22 günnerindä Moldovanın Prezidentı İgor DODON yaptı bir ofiţial vizit Azerbaycan Respublikasına. Ozaman onun yanında bulundu Gagauziya Başkanı da. O “vizitın en önemni sonucu oldu o, ani annaşıldı ki Gaydar ALİEV adına Fondu yapacek Gagauziyanın başkasabasında Komratta bir Kultura-üüredici Merkezinin binasını” (bak: http://anasozu.com/azerbaycan-gagauziyaya-yardim-edecek/). Ama sora Gagauziya öndercileri karar aldılar Komrat erinä bu Merkezi Çadırda yapmaa, zerä bu arada Komratta Türkiye Respublikası başladı yapmaa uşaklara deyni Yaratmak Evini.

Kultura-üüredici Merkezinin Çadıra alınması dooru bir Karar, çünkü bu kasabada kıstaf durumda bulunan muzıka hem resimcilik şkolasını, uşakların yaratmak merkezini, halk ustaların birliini uygun hem geniş bir binaya toplayacek.

Bu binanın temelinä bir kapsula içindä koyuldu “Gelän evlatboylarına kiyat”, angısını imzaladılar üüsek musaafirlär.

Not. Proekta görä Kultura-üüredici Merkezin toplam büüklüü 1600 m² zeedä olacek. Beklener, ani Merkezin binası yıl sonuna kadar kapularını açacek.

BİR CUVAP YAZIN