tausancı_parlament_6_

09.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 4203 KERÄ BAKILMIŞ

Konstantin TAUŞANCI: lääzım Başkannarın karannık işlerini açıklamaa!

Moldova Respublikasının Sovetlär Birliindän baamsızlıın 30-cu yıldönümünnän ilgili olarak, Moldova Parlamentın diplomnarı verildi bu parlamentın ilk deputatlarına, angıları  Moldovanın Sovetlär Birliindän baamsızlıı için Deklarațiyayı imzaladılar.

Bu diplomaya kablederäk gagauz deputatı Konstantin TAUŞANCI urguladı, ani “ozaman bu Deklarațiyayı sade dört gagauz deputatı imzaladı, kalanı kaçtıydılar”.

Moldovada hem Gagauziyada büünkü durum için söleyeräk, Konstantin TAUŞANCI dedi: “Gagauziyada Sovetlär Birlii kuvetleri, büünkü Gagauziya Başkanınnan barabar, Maya SANDUya karşı ölä büük bir agitațiya yaptılar.

Bän ölä deerim: Maya SANDU için oy vereräk, bän oy vererim Moldova Respublikasında hem Gagauziyada total korupțiyaya karsı düüş için. Şindi burada olaydı Maya SANDU, bän bu karının önündä afetsin isteyeceydim, Prezidentın önündä af dileceydim. Biz Gagauziyada üfkeliyiz: Gagauziya Başkanı karar almış kutlamamaa eni seçilän prezidentı.

Onnarın temel lozunguydu – Korkun Maya SANDUdan!

Ya sesläyin, kolegalar, bekim da halizdän lääzım korkmaa Maya SANDUdan! Bekim Maya SANDU ansızdan yollayacek bizä [Gagauziyaya] prokuraturayı da başlayaceklar açıklamaa Mihil FORMUZALın [17.12.2006 – 14.042015 arası Gagauziya Başkanı] karannık işlerini – o şindi Germaniyaya kaçtı. Bekim ansızdan açacıklar şindiki Başkanın, zenginin zengini olan karının, işlerini”.
tausancı_parlament_7_

BİR CUVAP YAZIN