kambur (1)

10.07.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 117 KERÄ BAKILMIŞ

Kulturaya izmet

(Dimitriy KAMBURun 75-ci duuma gününä)

Orak ayın 10-da tamamnandı 75 yıl Gagauziyanın anılmış kultura adamının hem Gagauziyanın şannı vatandaşının duuma günündän.

Dimitriy Andreeviç KAMBURun (10.07.1949, Kaul – 01.12.2019, Kişinev) bütün ömürünü baaşladı Gagauzların hem memleketimizin kulturasının izmetinä. Taa küçüklüündän  bobasından kavradı folklora, halk muzıkasına hem oyunnarına sevgiyi. 1967-1986-cı yılalarda, ilktän Tülü küüyündä, sora da Çeşmä küüyündä Kultura Evin direktoru işledi. Bu arada, 1978-ci yılda, zaoçno başardı Muziçesku adına Kişinev İncäzanaat devlet institutunu.

1987-1995 yıllarında Dimitriy KAMBUR Valkaneş rayonun kultura bölümünün başı işleer. Çok yıllar  Valkaneş Kultura Evinin “Gagauzlar” ansamblisinin öndercisi hem solistı oldu.

1999-2007-ci yıllarda Canabisi Moldova Respublikasının kultura ministerliin Kultura hem turizama Upravleniyasının naçalnii işleer.

Dimitriy KAMBURun ömüründä ayırı bir er kaplêêr onun Gagauziya kultura Upravleniyasının Başı olarak zaametleri (2007-2016 y.y.). Bu yıllarda onun yardımcısı olarak, gördüm nekadar becerikli o bu işi yapêr. Büük çemrekli insan olarak, o burayı taazä kan getirdi, dolay yanında insannarı birleştirdi, büük sıraları, konkursları hem festivalleri kurmaa başardı.

Canabisinin çalışmalarınnan Gagauziyanın kultura baaları kaavileşti başka memleketlärlän, ölä nicä Türkiye, Belarusiya, Bulgariya, Rumıniya, Rusiya, Ukrayna.

Büük zaametleri oldu Dimitriy Andreeviç KAMBURun TÜRKSOYlan işbirliini hem baaları kurmaa. Bu verdi kolayını Gagauziyanın yaratma kolektivları, resimcileri, bibliotekacıları, artisrleri hem muzeycileri katılsınnar bu kuruluşun türk devletlerindä hazırladıı festivallerä, konferențiyalara, konțertlerä hem konkurslara. Dimitriy KAMBURun zamanında Komratta TÜRKSOY azaları kultura ministruların toplantısı yapıldı. TÜRKSOYun önündä izmetleri için bu kuruluşun medalisini kabletti.

Dimitriy KAMBUR haliz gagauz talantıydı, yortu-insandı. Canabisi büük şakacıydı, laf ustasıydı, parodisttı hem tamadaydı, çalgıcıydı hem folklorcuydu, gagauz hem moldovan türkülerin türkücüsüydü.

Son yıllarda Dimitriy KAMBUR “Gagauz-konțert” kuruluşun başıydı.

Sevdii işinä Canabisi 50 yıl izmetini verdi. Onun zaametleri çok kerä Moldova hem Gagauziya tarafından ödüllendi. Ona “Мeritul  civic” medalisi hem “M. Çakir” ordenı verildi. Ama, belliki, onun en büük ödülü – bu cannarımızda aydın anmak izi hem o ii iz, angısını Dimitriy KAMBUR braktı memleketimizi kulturasının istoriyasında.

Evgeniya LÜLENOVA, Komrat, Gagauziyanın Merkez bibliotekası
kambur (3) kambur (4)

BİR CUVAP YAZIN