sandu_kdu_10.04 (1)

11.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 285 KERÄ BAKILMIŞ

Maya SANDU KDUda: polițiya sinciri, primarlara saklı sözleri, KDU sturdentleri hem KDU binasında EB bayraa

Çiçek ayın (aprel) 10-da, Moldova Prezidentı Maya SANDU, Gagauziyaya vizitlan diil, ama Komrat Devlet Universitetına (KDU) geldi, neredä Gagauziya küülerinin hem kasabaların kimi primarlarınnan kapalı toplantı yaptı hem KDU studentlarınnan hem pedagoglarınnan buluştu.

Moldova Prezidentı Maya SANDUnun gelmesini üürenip hem Canabisinnän buluşmaa isteyip, Komrat Devlet Universitetın (KDU) yanına başladılar toplanmaa insannar. Ama artık geçti, çünkü polițiya burada cannı sincirini kurduydu. Bundan ileri hep polițiya hem Moldova Prezidentın koruma serviçi başladılar kuumaa KDU önündä bulunan Gagauziyanın Şan Aleyasında dinnenän yaşlı insannarı.

Açan üürenildi, ani Moldova Prezidentı Maya SANDU, KDUnun Rvropa Birlii (EB) bayraannan donaklı binasında saklıdan Gagauziya küülerinin hem kasabaların kimi primarlarınnan buluşêr hem nesa onnara saklı söleer hem istäämeer bu sözlär bolay-bolay insana etişsinnär, çünkü presanın bu buluşmada bulunmasını brakmadılar, KDU önündä protestlar başladı. Belli, ki polițiya bu protesta karşı “yumuşak kuvet” koydu: kol-kola tutunup hem sincir olarak protestçıların üstünä örüdü. Kakmalama da olmuş, deerlär.

Hem pek önemni iş: Kompart primarı Sergey ANASTASOV, maamilä surat “Maya SANDUnun gelmesinnän ilgili Komratta güvennik sıraları için” emirinnän “Komratta insannarın izinsiz toplanmalarını Çiçek ayın (aprel) 10-da saat 8.00-17-00 arasında zapa altına” koydu. Da, sansın gülmää alarak, hep o emirin 5-ci punktunda yazdı: kim kayıl diil bununnan “var nicä suda danışsın”.

Bu arada, primarlarlan kapu ardı buluşmayı başararak, Maya SANDU Komrat Devlet Universitetın (KDU) studentlarınnan hem pedagoglarınnan buluştu hem, politikacı olarak, soruş sorannarın işitmää istedikleri cuvapları verdi. Bakmadaan ona, ani KDU öndercileri studentlara sölemişlär, ani “politika soruşları sormasınnar”, Maya SANDU bu türlü soruşlara izin verdi.
sandu_kdu_10.04 (2) sandu_kdu_10.04 (3) sandu_kdu_10.04 (4) sandu_kdu_10.04 (5) sandu_kdu_10.04 (6)

BİR CUVAP YAZIN