KOLEJ_1

07.11.2014, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2292 KERÄ BAKILMIŞ

“Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecında master-klas

Kasımın 6-dä Gagauziyanın “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın üürencilerinä deyni literatura uurunda poet hem yazıcı Todur ZANET sıradakı master-klası gösterdi.

Bu kerä master-klasa katıldılar hepsi kurslardan literaturayı sevän hem peet yaratan üürencilär. Gelimiştilär bu bukuşmaya uşaklar Komrat kasabasının şkolalarından da.

Master-klas programası ikiyä bölündü. Birinci bölümdä genç poetlar okudular kendi peetlerini “dostluk” hem “güz” temasına. Bu peetlerä incelenmä yapıldı hem yufka erlerinä doorutmalar yapıldı.

Master-klasın ikinci bölümündä Todur ZANET okudu kendi patrioteka peetlerindän örneklär. Annattı nicä lääzım yazılsın patriotika peeti, angı kaluplarda hem angı laflar peettä kullanmak için uygun olaceklar. Uşaklara verildi o laflar: “insan”, “ana”, “dil”, “din”, “toprak”, “Vatan”, “Bucak”, “Gagauziya”, “Bayrak” h.t.b.

Master-klasta annaşıldı, ani bir ayın içindä uşaklar patriotika uurunda peetlerini hazırlayaceklar, da, taman Gagauziya avtonomiyasının 20-ci yıldönümünä deyni bu yaratmaklar dünneyi görecek.

BİR CUVAP YAZIN