cakiri_anma_1_2

10.09.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 264 KERÄ BAKILMIŞ

Mihail ÇAKİRi Komrat-Kaul eparhiyasına baaladılar

Ceviz ayın (sentäbri) 7-dä Komrat regional resim Galereyasında, gagauzların hem bütün dünnääyın Büük bilim hem klisä adamının, basarabiyalı yazıcıların büük batüsunun, aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961– 08.09.1938) raametli olmasının 85-ci yılınnan ilgili olan gününnän Canabisini andılar.

Anmak sırasını hazırladılar Gagauziyanın Mariya Maruneviç adına bilim Merkezi hem  Komrat rayonun din adamnarı.

Bu anmak gününü baaldılar Komrat-Kaul eparhiyasının kurulmasının 25- yılınnan da. O üzerä sırada konularlan ilgili foto sergisi yapıldı. Bundan kaarä sıraya gelän insannarı eni çıkan bilim hem din kiyatlarınnan da tanıştırdılar.

Toplantıda etnografiya, istoriya, kulturalogiya, soțiologiya uurlarında dokladlar okundu.

Foto: laf.md.

BİR CUVAP YAZIN