cadir3

28.01.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1943 KERÄ BAKILMIŞ

Mitropolit VLADİMİR Çadırda eni pınarı ayozladı

Büük ayın 21-dä Çadır kasabasının “Yubileynıy” maalesindä Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİR ayozladı bir eni pınarı, angısını yaptı Gagauziya Halk Topluşun deputatı, çadırlı Grigoriy KADIN.

Mitropolit VLADİMİR, popazlarlan hem ayozlamaya katılan çadırlılarlan bilä, dua etti, ani Allaa ayozlasın bu suyu hem hepsi insannarı, kim bu pınardan su içecek hem pay olacak ruh kaynarcasınnan, sonsuz yaşamak kabletmää deyni.

Mitropolit VLADİMİR şükür etti o insannara, kim yaptı bu pınarı da teklif etti, onnardan örnek alıp, insannar kendi kuvetlerinä görä cümnenin yaşamasını isleyletmää deyni çalışsınnar, hem bu iş için dua etti Kurtarıcı İisus iisözlesin hem yardımcı olsun.

Not. Pınarın ayozlamasından sora Mitropolit VLADİMİR verdi Grigoriy KADINa bir klisä medalisi.

Foto – Vitaliy KOEVın.

BİR CUVAP YAZIN