toponinika_point_1

26.03.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 236 KERÄ BAKILMIŞ

Moldova toponimika uurunda Bulgariya yoluna yollanêr

Moldova Parlamentı ilk okumakta kabletti “Geografiya adları için Zakon” proektını, angısına görä veriler kolaylık bu uurda, eni adlardan kaarä, eski toponimika adlarını da diiştirmää.

Nicä açıklanêr, bu Zakona görä “memleketin eni geografiya adları verilmesindä reguläțiya yapılacek”hen “eski geografiya adlarına eni ad koyulacek”. Bu çerçevedä “memlekettä toponimlar, tabiat elementları, istoriyalı hem kulturalı erlerin adları devlet dilindä yazılacek… Pek istenirsä, Moldovada yaşayan azınnıkların küülerinin hem geografiya adları var nicä yazılsın onnarın dilindä dä”.

Esaba alarak, ani Moldova devletinin toponim hem geografiya adların yarısından çoyu büünkü gündä türkçä, tatarca hem nagayca, bu Zakon getirecek ona, ani üz yıldan sora bu adlar unudulacek da Moldovanın istoriyasında “geçmişin” eni sayfası açılacek. Ölä, nicä oldu Todur Jivkovun zamanından buyanı kadar Bulgariyada gagauzların küülerinnän, kasabalarınnan, toponimnarınnan hem geografiya adlarınnan – o adlardan bişey kalmadı, nicä dä orada yaşayan üzlärcä bin gagauzlardan hem onnarın istriyasından.

Kolaj – point.md

BİR CUVAP YAZIN