baboglu_sergi (5)

02.05.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 431 KERÄ BAKILMIŞ

Nikolay BABOGLU 95 yaşında olaceydı

Hederlez ayın (may) 2-dä tamamnandı 95 yıl gagauz literaturasının klasiynin, poêtın hem yazıcının, dramaturgun hem folklorcunun, aaraştırmacının hem publiţistın, çeviricinin, muzeycinin Nikolay BABOGLUnun (02.05.1928 – 26.08.2008) duuma gününün.

BİR CUVAP YAZIN