ortak_grupa_2_1

07.12.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 322 KERÄ BAKILMIŞ

Ölü şeydän duan iş yok nasıl dolu çıksın, kara yımırtalar da yok nicä biyazasın

Cümnenin gözlerini boyamaa deyni zaman-zaman Moldova Parlamentında toplanêr ölä denilän Moldova hem Gagauziya arasında parlamentlar arası çalışmak grupası, angısının taa bir toplantısı oldu Kişinevda 2023-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 5-dä: https://halktoplushu.md/archives/14517.

Taa baştan urgulêrız, ani, ne dä bizä türlü mancalar dadında annatmaa savaşsalar, bu toplantı da kof çıktı, zerä yok nicä dolu çıksın iş, angısı taa baştan ölü şeydän duuma.

Hem buda diil kabaatlı Moldovanın büünkü kuvetleri (oku PAS partiyası) , ama kabaatlı hepsi kim bu kofluu yarattı, kim Moldova hem Gagauziya arasında parlamentlar arası çalışmak grupasının kurulmasından beeri (taa 2014-cü yıldan) Moldovada kuvettä bulundular: demokratlar da, komunistlär dä, soțialistlär dä, şindikilär dä.

Esap alrsanız ilktän komisiyanın, sora da grupanın toplantılarında sade masaların başında oturan eriflerin simaları hem bizä titsi bakışlarlan bakan suratlar diişti – kalan işlär hep geeri tepti.

Hepsi onnar (demokratlar da, komunistlär dä, soțialistlär dä, ilktän PAS ta) Gagauziyanın işlerini doorutmaa hem kaavileştirää deyni çalışmaları için bizä hep masal annattılar. Şindiki masal da aslıya çıkmayacek, zerä sanmêêız, ani ölü şeydän duan var nasıl dolu çıksın, kara yımırtalar da, biyazayıp, çılk çıkmasın.

Kara yımırtaların istoriyasını hem diişmeyän suratları buralarda bakın:

https://anasozu.com/komisiya-angi-yimirtayi-yimirtlayacek-biyazi-mi-karayi-mi/

https://anasozu.com/parlament-komisiyasi-calismak-grupasi-kara-yimirtayi-yimirtladi/

https://anasozu.com/ortak_grupa_1_1?s=kara+y%C4%B1m%C4%B1rta

https://anasozu.com/gagauzlara-taa-bir-kara-yimirta-bu-kera-moldova-delegatiyasindan-espada/

https://anasozu.com/?s=kara+y%C4%B1m%C4%B1rta

https://anasozu.com/bakalim-sindi-alinan-kararlarin-benizi-nesoy-olacek/

https://anasozu.com/umut-edildi-ani-gagauziyalan-ilgili-parlament-grupanin-calismasi-faydali-meyvalar-verecek/

BİR CUVAP YAZIN