erdogan_kompleksi (1)

17.01.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BÖLÜMÜ, 1936 KERÄ BAKILMIŞ

“Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” düzülmää başladı

Gagauziyada gagauz dilini genişlettirmää hem uşaklarımıza üüredicilik uurunda üüsek izmetlär vermäk için, 2015-ci yılda TİKA tarafından büük bir proekt başladıldı –  “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n yapılması.

2018-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 18-dä Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Gagauziyaya pek önemni hem faydalı bir vizit yaptıı zaman, ozamankı Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkanı Serdar ÇAM tanıştırdı Türkiye Prezidentını Gagauziyada “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n maketınnan, urgulayarak, ani “kompleksın proekt işleri tamamnandı. Bu üüredicilik kompleksı çok yıllar gençlerä izmet verecek hem gençlerin modern hem en islää çerçevedä üürenmesinä deyni keezi var. Burada olacek 500 üürenciyä 1 üüredicilik binası, 2 obşçejitiye, 452 siirediciyä deyni 1 kapalı sport salonu, 1 futbol, 1 voleybol, 2 basketbol, 1 tenis meydanı olarak 5 açık sport ploşçadkaları, 270 kişilik konferențiya salonu hem 352 kişilik kantina”.

Taa sora, 2019-cu yılın Kırım ayında, TİKAnın eni Başkanı Serkan KAYALAR, Türkiye Respublikasına ofițial vizitı yapan Moldova Prezidentın delegațiyasında bulunan Gagauziya Başkanınan görüşeräk, Gagauziyada TİKA tarafından yapılacek “yol kartası”nın ömürä geçirilmesini açıkladı hem urguladı, ani  “yol kartası”nın içindä var “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n 2021-ci yılda yapılması için stroyka işlerini çekettirmää. Bu görüşmedä  vardı ozamankı TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire (BADA) Başkanı şindi da TİKA Başkan yardımcısı olan Dr. Mahmut ÇEVİK tä.

Nicä bildirdi “Ana Sözü” redakțiyasına TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, bıldır, kompleksı yapmaa deyni tenderı yapıldı da tenderi kazanan firma, Komrat primariyası tarafından verilän topraklarda “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n düzmesinin işlerinä başladı hem hızlı bir tempta o işleri ilerleder.

Not. Gagauziyada gagauz dilini genişlettirmää hem uşaklarımıza üüredicilik uurunda üüsek  izmetlär vermää deyni ortaya çıkan “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n proektı, Gagauziya öndercileri tarafından industriya hem zanaat koleclına çevirildi. Bununnan ilgili 20121-ci yılın Küçük ayın (fevral) 3-7 günnerindä Türkiye Respublikasında bulunan Gagauziya İspolkomun delegațiyası Türkiyenin üüredicilik ministerstvosundan, industriya hem zanaat koleclına deyni üüredici hazırlamaa yardımı istedi.
erdogan_kompleksi (2)
erdogan_kompleksi (4)
erdogan_kompleksi (3)
erdogan_uuresicilik_merkezi_1

BİR CUVAP YAZIN