Karaçoban_1

19.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 242 KERÄ BAKILMIŞ

REPLİKA: Ufak yalan damnalarınan büük yalan sellerini boşandırêrlar

Çiçek ayın (aprel) 16-da, Moldova Respublikasının Parlamentında geçti “Gagauz yazısı hem dili Günü” sırası, angısında, gagauzları, gagauz dilin hem yazısının istoriyasını annadan bir da sergi kuruldu.

Moldova Parlamentında “Gagauz yazısı hem dili Günü” sırası için sergidä gagauz yazıcıların biografiyalarında sergiyi hazırlayannar fasıl “inceliklär” hem “unutmaklar” yapılmışlar.

Örnek olarak, Dionis TANASOGLUnun biografiyasında “unutmuşlar” yazmaa, ani o hazırladı hem 1959-cu yılda dünneyä çıkardı ilk gagauz literatura toplumunu – “Bucaktan seslär”, angısında vardı ozaman taa birerdä bilinmeyän poetların (onnarın arasında Dimitriy KARAÇOBAN da) peetleri dä. Ama Dimitriy KARAÇOBANın biografiyasında yazılı, ani o İLK “poeziya toplumunu dünneyä getirdi”. Herliim öläsaydı, ozaman “Bucaktan seslär” nedir!!!

Taa ötää bakarsaydık, Dimitriy KARAÇOBANın biografiyasında yazılı, ani o İLK kurmuş “Dünnäädä gagauz kulturasının İLK muzeyini”. Herliim bu ölä saydı, ozaman Moldova Sovet Soțialist Respublikasının kultura ministerliin 1969-cu yılın Küçük ayın (fevral) 14-dän №82 sırasından Emiri, angısına görä Komratta kuruldu iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyi, hem taa sora da Beşalma muzeyi – yalan çıkêr.

Taa ötää yazılı, ani Dimitriy KARAÇOBAN “kendisindän sora 40-tan zeedä kino brakmış” (???). Herliim bu öläsaydı, ozaman büünkü günädän Canabisinin biografiyasında 4 kino braktıı için yazılan bilgilär yalan. Herliim 4 kino için bilgilär aslısaydı, ozaman “40-tan zeedä kino brakması” yalan.

Nicä da olsa, KİM sä, cümneyi aldatmaa deyni, Dimitriy KARAÇOBAN için ufak yalan damnalarınnan büük yalan sellerini boşandırêr.

Bilerim, ani Dimitriy KARAÇOBAN bu yalannarı kabletmeyeceydi. Ölä nicä Canabisi kabletmeyeceydi onu da, ani uşakları, onun son emirinä tükürüp, tiparladılar onun pyesalarını, angılarını kendisi yufka sayardı hem kendi son yazısında yalvardı tiparlamasınnar.

Bu arada makar şükür ona, ani Mihail ÇAKİRin, Nikolay BABOGLUnun hem Mariya MARUNEVİÇin biografiyalarında, aşaa-yukarı, hepsi dooru yazılı.

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN